Kennisdossier: Online en blended onderwijs

Online en blended onderwijs biedt bij uitstek kansen om onderwijs meer flexibel en persoonlijk aan te bieden. Wat zijn de mogelijkheden en wat vraagt het om je onderwijs op deze manier in te richten? Bekijk het kennisdossier Flexibel onderwijs organiseren om hier antwoord op te krijgen.

Studenten aan een tafel achter hun laptops

In de praktijk: blended learning

Zo werkt blended learning in de praktijk.

Universiteit van Amsterdam

Onder de titel 'Blend IT & Share IT' is een instellingsbrede strategie voor blended learning uitgewerkt. De hele academische gemeenschap werd om feedback gevraagd op het concept. Lees meer

Wageningen University

Onder de titel ‘Wageningen X’ wordt stapsgewijs gewerkt naar een volledige integratie van het online en offline studieaanbod, om daarmee voor iedere student een flexibel programma te bieden. Lees meer

Hogeschool Utrecht

Blended learning is een belangrijke motor voor verandering. Vrijwel alle opleidingen herontwerpen hun onderwijs, aan de hand van de nieuwe onderwijsvisie. Lees meer

NHTV

ict-ontwikkeling en docentprofessionalisering zijn een speerpunt. De BKO-leergang zelf is ook blended ingericht en wordt in samenwerking met de VU verzorgd. Lees meer

TU Delft

In 2014 is de extension school opgericht, een innovatieprogramma dat gericht is op het verankeren van open en online onderwijs in de academische gemeenschap van de TU Delft. Lees meer
 

Resultaten Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Maastricht University

Universiteitsbrede videoportal voor docenten (website VideUM)

UMC Utrecht

Blended learning als middel voor onderwijsvernieuwing - februari 2016 (roadshow)

Wageningen University

Nieuwe doelgroepen bereiken via de online masters - maart 2016 (roadshow)

Universiteit Leiden

Reviews van peers motiveren student tot grootse prestaties - juni 2016

Hogeschool Utrecht

De optimale blend voor flexibel onderwijs - juni 2016 (roadshow)

Diverse onderwijsinstellingen

Er zijn diverse online modules en MOOC's ontwikkeld door verschillende instellingen vanuit de stimuleringsregeling.

Hogeschool Utrecht

'Hubl' is een eigen online leeromgeving, die een combinatie van online leren, contactonderwijs en leren op de werkplek mogelijk maakt. Gebruikerservaring - HU Hubl

Tilburg University

In de do-it-yourself-videostudio treffen docenten alle benodigde apparatuur aan om zelfstandig aan de slag te gaan met video-opnames. Lees meer

8 onderwijsinstellingen

Proof of concept met open badges. Een badge is een digitaal insigne dat laat zien dat iemand bepaalde kennis of vaardigheden beheerst. Lees meer

Universiteit van Amsterdam 

Onder het motto 'bij een online module past een online tentamen' experimenteert o.a. Universiteit van Amsterdam de met online proctoring. Lees meer

Tilburg University

Tijdens de Open Education Week werd een voorlichtingsbijeenkomst over Creative Commons georganiseerd.

Hogeschool Rotterdam

De hogeschool treft voorbereidingen om in een nieuw ingerichte opleiding de certificering vorm te geven met badges. Lees meer

NHTV

ict-ontwikkeling en docentprofessionalisering zijn een speerpunt. De BKO-leergang zelf is ook blended ingericht en wordt in samenwerking met de VU verzorgd. Lees meer

TU Delft

In 2014 is de extension school opgericht, een innovatieprogramma dat gericht is op het verankeren van open en online onderwijs in de academische gemeenschap van de TU Delft. Lees meer