Infographic: Open leermaterialen toepassen in je instelling

Onderwijsinstellingen benutten de kansen van delen en (her)gebruik van open leermaterialen, maar ieder op zijn eigen tempo. Want er komt veel kijken bij het inbedden van open leermaterialen in je onderwijsinstelling. Deze infographic geeft je inzicht in de 3 niveaus waarop je open leermaterialen kunt organiseren.

Infographic Open leermaterialen organiseren cover

Delen doe je niet alleen

Verschillende vakdocenten, expertises en afdelingen binnen onderwijsinstellingen zijn betrokken bij het opbouwen van collecties én het ontsluiten van open leermaterialen. Maar hoe kan je dat binnen je onderwijsinstelling of vakcommunity het beste organiseren? Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van pilots of bij het ondersteunen van medewerkers en docenten of bij het ontwikkelen van een programma om open leermaterialen internationaal uitwisselbaar te maken.

Inzicht op 3 niveaus

De infographic beschrijft 3 niveaus waarop een instelling open leermaterialen kan toepassen. Voor elk niveau zie je waar je rekening mee moet houden om open leermaterialen goed in te zetten. Welk niveau komt het beste overeen met de ambities van jouw instelling?

NIVEAU 1 Verkenning via een pilot

In een pilot verken je wat het inhoudt om leermaterialen open te delen en je maakt kennis met de mogelijkheden van hergebruik.

NIVEAU 2 Ontwikkeling van een dienst

Je instelling wil dat alle medewerkers open leermaterialen gaan delen en hergebruiken, zowel binnen de eigen instelling als op nationaal niveau. Je ontwikkelt een dienst voor jouw instelling.

NIVEAU 3 Open leermaterialen maximaliseren

Je instelling wil open leermaterialen ten volle benutten en ook op internationaal niveau uitwisselbaar maken.