Inholland: Efficiëntere onderwijspraktijk

Vanuit het oogpunt van efficiëntie is de huidige onderwijspraktijk bij Hogeschool Inholland niet ideaal ingericht. Dat zegt informatiearchitect Ton Gloudemans. Hij legt uit waarom.

Vier studenten kijkend naar een mobiele telefoon
  1. Omdat het onderwijsmateriaal dicht bij de docent blijft, loopt de continuïteit gevaar. Vertrekt de docent, dan blijft de hogeschool met lege handen achter.
  2. Studenten zijn minder tevreden over de informatievoorziening. Dit komt onder andere omdat er per onderwijseenheid een andere manier is om bij het onderwijsmateriaal te komen.
  3. Kwaliteitsborging is ingewikkeld, omdat er geen overzicht is over het onderwijsmateriaal in de instelling. In het geval van een accreditatietraject moeten kwaliteitszorgmedewerkers veel moeite doen om alles boven water te krijgen.

Doelstellingen van buitenaf

Dit zijn voldoende interne prikkels om het delen en hergebruik van open leermaterialen actief te stimuleren, aldus Gloudemans. Dit zou bijdragen aan een efficiëntere inrichting. Een externe prikkel is voor Inholland de uitspraak van het ministerie van OCW dat instellingen in 2025 hun onderwijsmateriaal open moeten publiceren. Gloudemans: "Dat zijn doelstellingen waar we wat mee moeten."

Complicerende factor

Hij signaleert dat de drive vanuit docenten om leermaterialen te delen of te hergebruiken nog géén interne prikkel is. "Dat is een complicerende factor. Docenten vinden het makkelijk om zelf de regie te voeren op het onderwijsmateriaal. Ze zijn minder gericht op de noden van de opleiding of instelling als geheel. Ze letten veel meer op het vormgeven van het leerproces en dat brengt een specifieke context voor het onderwijsmateriaal met zich mee."

Modellen van openheid

Hogeschool Inholland inventariseerde hoe er binnen de instelling met leermaterialen wordt omgegaan. Er bleken diverse praktijken naast elkaar te bestaan. Uit de inventarisatie kwamen vier modellen voor het delen van leermaterialen.

  1. Onderwijsmateriaal gedeeld op de uitvoering van onderwijseenheden. Het materiaal blijft dicht bij de docent, misschien gedeeld met enkele collega's, maar het blijft op dezelfde locatie
  2. Onderwijsmateriaal gedeeld als opleiding als geheel Er wordt contentmanagement gevoerd, alle docenten en studenten van de opleiding kunnen erbij, ongeacht hun locatie
  3. Onderwijsmateriaal gedeeld als instelling Er is een goede manier gevonden om het materiaal goed beschikbaar te stellen over alle opleidingen heen
  4. Onderwijsmateriaal behalve binnen de instelling ook open gedeeld

Aan de hand van de modellen probeert Inholland een Institutional Centerred Model op gang te brengen, waar binnen de instelling wordt gedeeld, met de mogelijkheid om externe toegankelijkheid te bieden. Projectleider Ton Gloudemans zegt: "Of dat lukt, hangt er van af of we de methodiek en techniek kunnen vinden om dit model laagdrempelig beschikbaar te stellen aan docenten."

Expliciete vraag naar eenheid

"Het gemeenschappelijk managen van het onderwijsmateriaal moet naadloos aansluiten op het LMS. Wat in ieder geval niet mag gebeuren, is dat de docent moet publiceren en vergaren in één systeem en daarna het onderwijsmateriaal moet kopiëren in een geheel ander systeem. Bij de marktverkenning voor een nieuw LMS hebben we deze vraag expliciet uitgezet bij de leveranciers."

Over Ton Gloudemans

Ton Gloudemans

Ton Gloudemans is informatiearchitect en projectleider open leermaterialen bij Hogeschool Inholland. "Docenten vinden het makkelijk om zelf de regie te voeren op het onderwijsmateriaal, maar zijn minder gericht op de noden van de instelling."