Innovatie Auteursrechten.nl: informatie over auteursrechten in het onderwijs

Op juridisch vlak ondersteunt SURFmarket de transitie naar open access door de website Auteursrechten.nl in nieuwe vorm en met actuele juridische informatie aan te bieden. Hier vinden onderzoekers, docenten en studenten antwoorden op vragen over het auteursrecht.

Studente in bibliotheek met laptop en papierwerk

Auteursrechten.nl

Samen met het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten hbo (NAI hbo) heeft SURF de website www.auteursrechten.nl rond auteursrechten in het onderwijs ontwikkeld. Docenten, studenten, onderzoekers en bibliotheekmedewerkers vinden hier achtergrondinformatie, praktische tools, vuistregels en veel gestelde vragen over auteursrecht. De website is medio oktober 2015 opgeleverd. Vanaf 2016 wordt deze website doorontwikkeld door SURF en een redactie bestaande uit auteursrechten informatiepunten uit het hbo en het wo.

Auteursrecht wetten en regels voor het onderwijs

Of het nu gaat om een citaat in een artikel, het inzetten van video’s tijdens college of het plaatsen van een scriptie in een databank: vrijwel iedereen in het het onderwijs krijgt te maken met wet- en regelgeving op het gebied van auteursrecht. Niet iedereen is zich bewust van deze regels, van de rechten en plichten die er zijn voor auteurs en de rechten op materiaal dat in onderwijs gebruikt wordt. Met de komst van online repositories, digitale artikelen, e-books en elektronische leeromgevingen worden deze regels soms nog complexer. Daarom was er behoefte aan een website met praktische kennis over auteursrechten voor scholen.

Tools en tips van experts 

Open access, creative commons, licenties, databanken, hergebruik van audiovisuele middelen en richtlijnen bij het maken van een bronnenlijst (APA-richtlijnen), zijn zomaar enkele thema’s die aan de orde komen bij gebruik en hergebruik. De experts van het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten hbo bieden via auteursrechten.nl praktische hulpmiddelen aan iedereen die gebruik en hergebruik goed wil regelen.

Bezoekers vinden hier:

  • overzichtelijke vuistregels
  • voorbeeldlicenties
  • een tool voor contracten rond het (her)gebruik van audiovisuele-middelen
  • een uitgebreid overzicht met veel gestelde vragen
  • tips

Auteursrechten.nl geeft antwoord op veelgestelde vragen

Auteursrechten.nl geeft onderzoekers, docenten en studenten ook antwoord op vragen die kunnen ontstaan. Bezoekers vinder er antwoorden op vragen als ‘Ik heb met meerdere collega’s onderwijsmateriaal gemaakt: wie heeft nu het auteursrecht?’, ‘Mag een commerciële partij zomaar mijn scriptie gebruiken?’ en ‘Mag ik een kopie van andermans video via de elektronische leeromgeving delen met mijn studenten?’.