Infrastructuur trust & identity

In de periode 2015-2018 werkt SURF aan een volgende generatie infrastructuur voor trust & identity. De infrastructuur moet gebruikers eenvoudig en veilig toegang bieden tot bronnen en diensten voor onderwijs en onderzoek.

De projecten binnen Infrastructuur trust & identity zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:


In dit handige overzicht vind je alle projecten en hun status:

Ambitie innovatieproject

De ambitie van SURF is om in de periode 2015-2018 een flexibele infrastructuur voor trust & identity (door) te ontwikkelen en aan te bieden. Gebruikers hebben met hun eigen account veilig toegang tot diensten en content, anytime, anyplace, any device. We willen hen optimaal laten samenwerken in welk groepsverband dan ook.

Innovatie voor verdere ontwikkeling SURFconext

In 2015 voerden we in samenwerking met instellingen een aantal verkenningen en pilots uit op gebieden als mobiliteit van studenten, rijke autorisatie, gastgebruik en federatieve toegang tot niet-webgebaseerde diensten. De uitkomsten van deze onderzoeken en pilots worden deels gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de dienst SURFconext. Daarnaast onderzoekt SURF de meerwaarde die het eID-stelsel onze instellingen kan bieden.

Samenwerking over instellings- en landsgrenzen

SURF ondersteunt instellingsoverstijgende, internationale en cross-sectorale use cases om gebruikers eenvoudig, veilig en flexibel te laten samenwerken. We werken aan het ondersteunen van groepen en virtuele organisaties, aan eenvoudige validatiemogelijkheden voor cloudaanbieders in Europese context (eduGAIN) en aan ondersteuning bij het gebruik van OpenConext. Ten slotte voert SURF pilots uit met de experimentele dienst eduTEAMs, om internationaal samenwerken op basis van groepen eenvoudiger te maken.

Ontwikkelingen in Europa

Dit project is nauw betrokken bij de ontwikkelingen die op Europees niveau spelen. Een deel van de activiteiten wordt zelfs gefinancierd met behulp van EU-funding, met name GN3plus en GN4. Daarnaast participeert SURF ook in meerdere Horizon 2020-projecten, waaronder MAGIC en het AARC (Authentication and Authorisation for Research and Collaboration) project.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 11 feb 2019

Meer informatie