SURF-cloudproject Webhosting

Binnen het SURF-cloudproject Webhosting werken 5 Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met SURF aan de ontwikkeling van generieke webhosting dienstverlening. Het doel is om via SURF een betrouwbare webomgeving in de cloud aan te bieden aan eindgebruikers.

Bert Voorbraak, directeur ICT Dienstverlening aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de stuurgroep: “We zien steeds vaker dat onderzoekers en studenten een eigen website opzetten voor hun project. Dat regelen ze meestal buiten de instelling om. Ons idee is om hiervoor via SURF een betrouwbare webomgeving in de cloud aan te bieden. Dan hoeven gebruikers hun heil niet elders te zoeken en zijn zaken als security en back-up goed geregeld.”

Webhosting: toekomstgerichte oplossing

Instellingen vragen om een betrouwbare webomgeving waarin hun medewerkers een website kunnen maken. In de toekomstgerichte visie past een goede ondersteuning van gebruikers bij het aanbieden van webhosting. Hierbij kan gedacht worden aan de koppeling van databases en ontwikkelmodules voor het bouwen van websites, waarbij ondersteuning wordt geboden voor verschillende applicaties zoals WordPress en Joomla.

Gemak van de gebruiker staat voorop

Het doel van dit project is om een betrouwbare webomgeving in de cloud aan te bieden waarbij het gemak voor de gebruiker voorop staat. Medewerkers moeten eenvoudig een aanvraag kunnen doen om vervolgens snel en gemakkelijk een website te bouwen.

Hoge mate van flexibiliteit en veiligheid

Door webhosting via SURF aan te bieden, profiteren instellingen van meerdere voordelen. Het aanbieden van een webomgeving via een gestandaardiseerd proces zorgt ervoor dat de kosten beter beheersbaar zijn en de ICT-dienstverlening naar een hoger kwaliteitsniveau wordt getild. Er is een hoge mate van flexibiliteit en van veiligheid, door toezicht op het gebruik van beveiligingsprotocollen en technisch versiebeheer.

Deelnemende instellingen

Binnen het project Webhosting werkt SURF samen met de volgende Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen:

  • Vrije Universiteit
  • Universiteit van Amsterdam
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Wageningen UR
  • Hogeschool van Amsterdam

Status van het project

SURF heeft een voorstel gedaan dat voldoet aan de functionele eisen die opgesteld zijn door de 5 instellingen. Dit overzicht is goedgekeurd door de stuurgroep. Bij dit project is gekozen voor een inkooptraject. SURFmarket zal de inkoop van de dienst vanuit de markt verzorgen, waarbij in de aanvraag specifiek gekeken wordt naar de security- en privacy-aspecten die voor de onderwijs- en onderzoeksinstellingen essentieel zijn. Doel van het project is om samen met de instellingen een breed inzetbare clouddienst te ontwikkelen, waar andere instellingen ook profijt van hebben.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 mrt 2015