SURF-cloudprojecten met UMC’s

De UMC’s en SURF werken samen op het gebied van ICT-architectuur. De 8 UMC’s werken onderling al geruime tijd samen op ICT-gebied en hebben een gezamenlijke referentiearchitectuur vastgesteld. Ze hebben SURF gevraagd de regie te voeren voor de diensten die genoemd worden in de referentiearchitectuur.

Samenwerking UMC's

De Universitair Medische Centra (UMC’s) in Nederland willen graag samenwerken op ICT-gebied. Dit levert schaalvoordelen op, maar ook betere samenwerking en kennisdeling op gebied van security en privacy en integratie van diensten. De UMC’s hebben een referentiearchitectuur opgesteld waarin verschillende diensten staan die zij gezamenlijk willen afnemen.

UMC's en SURF werken samen in cloudprojecten

De UMC’s hebben SURF gevraagd hen op dit gebied te ontzorgen en de regie te voeren. De UMC’s kiezen voor een samenwerking met SURF, waarbij SURF zorgt voor het projectmanagement, de transitie naar de nieuwe diensten en de implementatie van deze diensten. De samenwerking begint met de ontwikkeling van de eerste diensten uit het referentiekader: Exchange en SharePoint. Op termijn is de verwachting dat projecten rondom storage en archivering, beveiligd netwerk en gedeelde datacenters zullen volgen.

Deelnemende instellingen

Binnen dit project werkt SURF samen met alle 8 UMC's:

  • VU medisch centrum
  • Academisch Medisch Centrum
  • Universitair Medisch Centrum Groningen
  • Leids Universitair Medisch Centrum
  • Academisch ziekenhuis Maastricht
  • Radboudumc
  • Erasmus MC
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht

Eerste 2 cloudprojecten

De UMC’s en SURF starten met de eerste 2 cloudprojecten, waarbij wordt gewerkt aan nieuwe dienstverlening voor Exchange en SharePoint. Voor de UMC’s wordt een gezamenlijke Exchange-omgeving, ofwel een gehoste e-mailvoorziening, ontwikkeld. Ook wordt gekeken naar een SharePoint-omgeving, die de UMC's gebruiken om informatie op te slaan, te organiseren en te delen. Het is hierbij van groot belang dat de security en privacy goed geregeld zijn. Gebruikers moeten op een eenvoudige, maar veilige wijze gevoelige gegevens kunnen uitwisselen. Daarom is hier binnen de zorgsector extra aandacht voor.

Status van de projecten

Voor beide projecten geldt dat de UMC's de requirements voor de dienstverlening hebben opgesteld. SURF heeft een voorstel voor een leveringsmodel van de diensten aangeboden waar de UMC's nu gezamenlijk naar kijken.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 sep 2015