Doorontwikkeling HORA

De HORA richt zich op het optimaliseren van de informatiehuishouding binnen ho-onderwijsinstellingen met een architectuur voor een gemeenschappelijke taal, referenties, kaders en modellen. Het project behelst het faciliteren van de doorontwikkeling van de HORA.

Ontwikkeling van een onderwijs referentie architectuur

Wereldwijd neemt de complexiteit van informatievoorzieningen en technologische ontwikkelingen steeds sneller toe. Tegelijkertijd heeft de overheid een toenemende behoefte aan verantwoording vanuit de hogeronderwijsinstellingen en worden er hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van informatieverwerking.

Vanuit deze ontwikkelingen is een referentie architectuur ontwikkeld die:

  • ho-instellingen helpt bij het benutten van kansen en beheersen van de risico’s in de informatievoorziening;
  • samenhang creëert;
  • zorgt voor het borgen van kwaliteit.

Wat is een HORA

HORA is de afkorting van ‘Hoger Onderwijs Referentie Architectuur’. Deze architectuur geeft sturing en zorgt voor een gemeenschappelijke taal, referenties, kaders en modellen. HORA is inzetbaar op een niveau waarop instelling specifieke keuzes geen rol spelen. Zo biedt het instellingen een richtlijn en tevens ook vrijheid voor een verdere invulling van instelling specifieke informatievoorzieningen en andere organisatievraagstukken.

Voor en door wie is HORA ontwikkeld

De HORA is ontwikkeld voor en door enterprise- en informatie-architecten die zich bezighouden met de inrichting van informatiesystemen binnen ho-instellingen. Het instrument is ook inzetbaar voor bredere toepassing, zoals voor personen die zich bezighouden met organisatie- en procesveranderingen.

Doorontwikkeling HORA

Vanaf 2013 wordt de HORA onderhouden door het Architectenberaad, een samenstelling van enterprise- en informatie-architecten van de instellingen. Sinds 2014 is de HORA als sector brede referentiearchitectuur geregistreerd bij eduStandaard. SURF ondersteunt en faciliteert het beraad bij de doorontwikkeling van de HORA. In 2016 wordt gewerkt aan correcties en actualisatie op basis van de huidige versie. Ook wordt gekeken naar uitbreidingen van bijvoorbeeld het procesmodel.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015