Efficiënte Service Delivery

Het innovatieprogramma Efficiënte Service Delivery zorgt ervoor dat de diensten van SURF en die van instellingen, internationale zusterorganisaties en commerciële aanbieders op eenzelfde manier en veilig toegankelijk zijn. Daardoor kunnen studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers deze diensten optimaal gebruiken.

Wat is het doel van het programma?

ICT is een integraal onderdeel van het onderwijs en onderzoek: iedere student, onderzoeker, docent en medewerker gebruikt voor studie of werk ICT-voorzieningen. Dan is het belangrijk dat het kiezen van de juiste voorzieningen niet te veel tijd kost, en dat de toegang tot die diensten eenduidig en veilig is. Of die voorzieningen nu instellingsbreed, landelijk of internationaal aangeboden worden. Met het innovatieprogramma Efficiënte Service Delivery wil SURF daarvoor zorgen.

Wat doen we in dit programma?

Binnen de projecten van het innovatieprogramma werken we onder andere aan een toegankelijke portal, die studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers een goed overzicht geeft van alle ICT-middelen en -diensten. Ook ontwikkelen we referentiearchitectuur en standaarden. Hiermee laten onderwijs- en onderzoeksinstellingen hun eigen en gemeenschappelijke ICT-infrastructuren, zoals die van SURF, beter op elkaar aansluiten.

Wat hebben onderwijs- en onderzoeksinstellingen hieraan?

Onze ambitie is dat in 2018 alle studenten, onderzoekers, docenten en medewerkers aan Nederlandse instellingen toegang hebben tot een breed pakket van (cloud)diensten, software, informatie en content. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over de toegankelijkheid, het gebruiksrecht en de betrouwbaarheid van die diensten. Daardoor kunnen instellingen zich richten op hun primaire proces: onderwijs en onderzoek.

Welke projecten zitten in dit programma?

Binnen het innovatieprogramma Efficiënte Service Delivery voeren we 3 projecten uit:

Meer informatie

Laatste wijziging op 05 mei 2017