Doorontwikkeling HORA & Standaarden

In dit project stimuleert SURF het optimaliseren van de informatiehuishouding van instellingen met Architectuur en Standaarden. De HORA richt zich op een architectuur voor een gemeenschappelijke taal, referenties, kaders en modellen. Standaarden leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en flexibiliteit in (inter)nationale samenwerkingen.

Ontwikkeling van een onderwijs referentiearchitectuur en inzet van standaarden

Wereldwijd neemt de complexiteit van informatievoorzieningen en technologische ontwikkelingen steeds sneller toe. Tegelijkertijd heeft de overheid een toenemende behoefte aan verantwoording vanuit de hogeronderwijsinstellingen en worden er hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van informatieverwerking. Voor uitwisseling van informatie met externen zijn standaarden onontbeerlijk. Ook zijn ze relevant voor andere SURF innovatieprogramma’s. Het interne ICT-platform wint bovendien aan flexibiliteit door bij koppelingen ICT-standaarden in te zetten.

Vanuit deze ontwikkelingen is een referentiearchitectuur-wiki en een standaarden-wiki ontwikkeld die:

  • ho-instellingen helpt bij het optimaal beheersen van de complexiteit en risico’s in de informatievoorziening met behulp van architectuur en standaarden;
  • samenhang en flexibiliteit creëert;
  • zorgt voor het borgen van kwaliteit.

Wat is een HORA

HORA is de afkorting van ‘Hoger Onderwijs Referentie Architectuur’. Deze architectuur geeft sturing aan de opzet van de informatiehuishouding en zorgt voor een gemeenschappelijke taal, referenties, kaders en modellen. HORA is inzetbaar op een niveau waarop de instelling specifieke keuzes moet maken. Zo biedt het instellingen een richtlijn en tevens ook vrijheid voor een verdere invulling van de instellingspecifieke informatievoorzieningen en andere organisatievraagstukken.

Voor en door wie zijn de HORA-wiki en Standaarden-wiki ontwikkeld

De HORA is primair ontwikkeld voor en door enterprise- en informatie-architecten die zich bezighouden met de optimale inrichting van informatiesystemen binnen en tussen ho-instellingen. De Standaarden-wiki is primair ontwikkeld voor de verantwoordelijken binnen de instelling voor het kiezen van de standaarden. Beide instrumenten zijn ook inzetbaar voor een bredere toepassing, zoals voor personen die zich bezighouden met organisatie- en procesveranderingen.

Doorontwikkeling HORA en Standaarden

Vanaf 2013 wordt de HORA onderhouden door het Architectenberaad Hoger Onderwijs, een samenstelling van enterprise- en informatie-architecten van de HO-instellingen. Sinds 2014 is de HORA als sector brede referentiearchitectuur geregistreerd bij eduStandaard. SURF ondersteunt en faciliteert het beraad bij de doorontwikkeling van de HORA. In 2017-2018 wordt gewerkt aan een upgrade van de HORA 1.x naar de HORA 2.x. De in 2016 ingerichte Standaarden-wiki wordt verder ontwikkeld met relevante standaarden en use cases. Verder wordt gekeken naar een ‘volwassenheid zelftoets’ voor instellingen over het werken onder architectuur en het implementeren van standaarden.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
Laatste wijziging op 16 mei 2017