Project SURFnet8

De komende jaren werkt SURFnet binnen Project SURFnet8 aan de doorontwikkeling van het vaste deel van het nationale onderwijs- en onderzoeksnetwerk. De infrastructuur bestaat uit de optische en de servicelaag.

Doorontwikkeling van het netwerk

SURFnet ontwikkelt en beheert een zeer geavanceerd netwerk met en voor zijn doelgroep: onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Nederland. Om voorop te  blijven lopen en aan de steeds hogere eisen van zijn doelgroep te blijven voldoen, maakt SURFnet regelmatig een innovatieslag. Uitgangspunten van de volgende generatie van het vaste SURFnet-netwerk zijn een kwalitatief hoogwaardige netwerkarchitectuur, een veelzijdig self-servicenetwerk, en een open, programmeerbaar netwerk.

Computable september 2015: SURFnet bouwt netwerk van de toekomst 

Een kwalitatief hoogwaardige netwerkarchitectuur

Snelheid (hoge bandbreedte) en stabiliteit zijn uitgangspunten bij de doorontwikkeling van het netwerk. De hoeveelheid dataverkeer neemt jaarlijks toe, onder andere doordat steeds meer diensten in de cloud worden afgenomen en veel onderzoekers werken met big data. Eén van de doelstellingen binnen Project SURFnet8 is dat iedere aangesloten instelling standaard een bandbreedte van 100 Gbit/s heeft. Om dit te realiseren is een grondige herziening van de netwerkarchitectuur nodig. 

Blog: Naar een kwalitatief hoogwaardige netwerkarchitectuur

Een veelzijdig self-servicenetwerk

SURFnet biedt aangesloten instellingen een rijk dienstenportfolio. De volgende generatie van het SURFnet-netwerk moet mogelijkheden bieden om te blijven innoveren en nieuwe diensten te ontwikkelen. Daarnaast vraagt de gebruiker om meer controle over het beheer van het netwerk en de diensten die hij afneemt: hij wil ze makkelijk kunnen aanvragen, configureren en beheren.

Blog: Naar een veelzijdig self-servicenetwerk 

Een open, programmeerbaar netwerk

Een veelzijdig self-servicenetwerk vraagt om interactie tussen netwerk en gebruiker. Om dit te realiseren, zijn open interfaces en een open programmeerbaar netwerk nodig. Een open programmeerbaar netwerk biedt flexibiliteit voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en voor de ontwikkeling van het netwerk zelf.

Blog: Naar een open, programmeerbaar netwerk 

Planning

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015