SURFnet-netwerk Dashboard

Het SURFnet-netwerk Dashboard biedt instellingen een overzicht van alle SURFnet-netwerkdiensten. Hiermee kunnen infraverantwoordelijken en infrabeheerders van instellingen onder andere grafieken met verkeersstatistieken zien. Bij latere releases komen ook self-service features beschikbaar, zoals het zelf opzetten van lichtpaden op een MSP.

Instellingen vragen meer controle

Instellingen vragen om meer controle over de diensten die zij afnemen. Ze willen diensten eenvoudig kunnen aanvragen, configureren en beheren. Daarnaast willen ze een duidelijk overzicht van de beschikbare capaciteit, om de beschikbare bandbreedte flexibeler en efficiënter te kunnen gebruiken. SURFnet ontwikkelt daarom het SURFnet-netwerk Dashboard, waarvoor infraverantwoordelijken en infrabeheerders toegang hebben met hun instellingsaccount.

Eerste release beschikbaar

Van februari tot juni 2016 was de bèta-versie van het SURFnet-netwerk Dashboard beschikbaar voor instellingen. Zij hebben ons feedback gegeven, die wij verwerkt hebben in de eerste release. Deze eerste release is nu beschikbaar. Hierin kunnen gebruikers een overzicht inzien van de afgenomen netwerkdiensten en een poortoverzicht van SURFinternet en SURFlichtpaden. Zichtbaar is welke poorten gebruikt worden en waar nog bandbreedte beschikbaar is. Ook toont het SURFnet-netwerk Dashboard verkeersgrafieken van het gebruik van alle netwerkdiensten.

Om de eerste release te kunnen gebruiken, moeten eenmalig enkele stappen doorlopen worden. Zodra de toegang geregeld is, is de eerste release van het SURFnet-netwerk Dashboard beschikbaar voor infraverantwoordelijken en infrabeheerders binnen de instelling via https://netwerkdashboard.surfnet.nl/index.php.

Toekomst

In deze eerste release kunnen instellingen een overzicht van poorten en diensten zien, waarbij ook de diensten naar serviceproviders (via NetherLight) zichtbaar zijn. De bèta-versie van de tweede release staat voor eind 2016/begin 2017 gepland. Hierin wordt het mogelijk om op de Multi Service Port (MSP) zelf lichtpaden op te zetten naar andere instellingen die ook een MSP hebben, zonder tussenkomst van het SURFnet NOC.

In de toekomst zijn er plannen om actuele prestaties ten aanzien van delay en jitter en openstaande tickets in te zien. Verder zullen gebruikers de gereserveerde capaciteit voor lichtpaden zelf kunnen wijzigen. Op lange(re) termijn is het ook de bedoeling om alle (innovatie)diensten – bijvoorbeeld multipoint-to-multipointdiensten (E-LAN) en virtuele netwerkfuncties – via dit SURFnet-netwerk Dashboard aan te kunnen vragen en te kunnen controleren en/of configureren.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 okt 2015