Digitaal toetsen

Met het project digitaal toetsen wil SURFnet instellingen informeren over de mogelijkheden van digitaal toetsen. Met nadruk op hoe digitaal toetsen op een veilige en betrouwbare manier in te zetten.

Uitdagingen

De uitdagingen in digitaal toetsen zijn voor veel instellingen vergelijkbaar: hoe digitaal toetsen organiseren, welke toetssoftware aanschaffen, welke vorm van toetsafname is wanneer geschikt, etc.? Op deze pagina hebben we de meeste uitdagingen op een rij gezet, met verwijzingen naar projecten en kennisdocumenten die inzicht en handvatten bieden.

Hoe digitaal toetsen organiseren?

Het organiseren van digitaal toetsen vraagt om beleid. Het toetsproces is complex. Binnen een instelling werken afdelingen en medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie samen aan toetsen. En het invoeren van digitaal toetsen vraagt vaak om forse investeringen in toetsfaciliteiten. In 2016 faciliteren we instellingen bij het ontwikkelen van beleid voor digitaal toetsen. We hebben het stappenplan Digitaaltoetsbeleid schrijven en de handreiking Beleid voor digitaal toetsen ontwikkeld. Ook organiseerden we een bijeenkomst over dit thema. In afgelopen jaren zijn ook diverse uitgaves over dit thema verschenen. Bekijk het overzicht van publicaties.

Hoe kun je veilig digitaal toetsen?

Het hele toetsproces, met vele rollen en spelers, moet veilig en betrouwbaar zijn ingericht. Een toets doet immers een uitspraak over het kennen en kunnen van een student. Bij de toetsafname spelen vragen als: Is het ook mogelijk te toetsen via het eigen device? Gaan we investeren in een grote digitale toetszaal? In 2016 ontwikkelen we hulpmiddelen voor het veilig inrichten van het toetsproces: het werkboek Veilig toetsen en het Keuzemodel veilige toetsafname. In afgelopen jaren zijn ook diverse uitgaves over dit thema verschenen.

Welke toetssoftware en -tools?

Nu steeds meer instellingen op grote schaal digitaal gaan toetsen, vragen instellingen zich af welke toetssoftware ze moeten kiezen en wat er vervolgens komt kijken bij het aanbesteden hiervan. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag welke software een instelling het beste kan gebruiken. Zoveel instellingen, zoveel wensen. Steeds meer instellingen lopen ertegenaan dat de uitwisseling tussen systemen lastig is. In afgelopen jaren zijn diverse uitgaves over dit thema verschenen.

Professioneel digitaal toetsen?

Voor een hoge kwaliteit van toetsen is het belangrijk dat ontwerpen en metadateren van toetsvragen, formuleren van feedback en analyseren van toetsresultaten professioneel gebeuren. Om digitaal toetsen goed in te voeren zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Er zijn digitale hulpmiddelen beschikbaar om het toetsproces te professionaliseren. In afgelopen jaren zijn diverse uitgaves over dit thema verschenen.

Welke vorm van digitale toetsafname?

Onderwijsinstellingen kiezen steeds vaker voor het digitaal afnemen van toetsen en examens. Veel instellingen worstelen met de vraag hoe dit te realiseren en welke mogelijkheden er zijn. Is een grote toetszaal inrichten noodzakelijk? Wat komt daar allemaal bij kijken? Hoeveel kost dat? Is het ook mogelijk om te toetsen via laptops of andere devices? Studenten op afstand toetsen en examineren (online proctoring, lees de whitepaper Online proctoring, pdf)? Of toetafname op de laptop van de eigen student (Bring your own device, lees de ervaringen van 3 instellingen). In de praktijk blijkt dat een instelling een mix aan toetsafnamemogelijkheden in huis moet hebben om het onderwijs te faciliteren. Lees meer over vormen van digitale toetsafname

Samenwerken aan itembanken

Instellingen werken steeds vaker samen aan domeinspecifieke toetsitembanken om gezamenlijk te kunnen beschikken over grote hoeveelheden toetsitems. Samenwerken aan digitale itembanken zorgt vaak voor kwaliteitsverbetering, maar levert ook vragen op: hoe organiseren we techniek, beheer en redactie? Eerder hebben we de itembanken op een rij gezet. De thema-uitgave Toets- en vragenbanken in het onderwijs bevat inspirerende voorbeelden die duidelijk laten zien wat de meerwaarde van een itembank is en wat er komt kijken bij het opzetten ervan.

Innovatief gebruik van digitaal toetsen in het onderwijs

Digitaal toetsen kan bijdragen aan onderwijs op maat, bijvoorbeeld door formatieve digitale toetsen in te zetten, adaptieve toetsvormen te gebruiken en tijdige en kwalitatief hoogwaardige feedback. Mooie voorbeelden hiervan lees je in de thema-uitgave Innovaties in digitaal toetsen. In de innovatieregeling Digitaal toetsen voor onderwijs op maat hebben de projectleiders van de 9 projecten 2 keer een kijkje in hun keuken gegeven in de vorm van blogs. Lees ook de conclusies en resultaten van deze innovatieregeling.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015