Flexibele en persoonlijke digitale leeromgeving

Hoe ziet de digitale leeromgeving van de toekomst er uit, welke technische voorzieningen zijn daar voor nodig, en hoe zit het met de implementatie er van? Het project Flexibele en persoonlijke leeromgeving ondersteunt de instellingen met deze en andere actuele vraagstukken rond de leeromgeving.

Leeromgeving van de toekomst

Om beter in te kunnen spelen op de verschillende leerbehoeften van studenten, bieden onderwijsinstellingen hun onderwijs steeds meer op maat aan. Dit vraagt om een persoonlijke en flexibele leeromgeving die voortdurend in beweging blijft.

Uitdagingen

Instellingen die aan de slag gaan met de digitale leeromgeving, lopen tegen verschillende uitdagingen aan. Uit welke onderdelen moet de digitale leeromgeving bestaan om de verschillende didactische modellen goed te kunnen ondersteunen? Hoe zorg je ervoor dat de verschillende onderdelen van de digitale leeromgeving voor de gebruikers als een geïntegreerd geheel ogen. Maar ook: hoe zorg je dat alle relevante partijen betrokken zijn bij de ontwikkeling van de digitale leeromgeving en hoe zorg je voor goede besluitvorming?

Wat doet SURFnet voor de instellingen

Ondersteuning op maat: van onderwijsvisie naar implementatie van de leeromgeving

In de thema-uitgave Van onderwijsvisie naar de inrichting van de digitale leeromgeving (pdf) staat beschreven welke stappen nodig zijn om de onderwijsvisie te vertalen naar de implementatie van de digitale leeromgeving. Ook bieden we instellingen ondersteuning op maat bij de implementatie, bijvoorbeeld in de vorm van workshops of technische support. Ook brengen we de stand van zaken, kansen en knelpunten bij instellingen in kaart.

Technische voorzieningen voor de persoonlijke en flexibele digitale leeromgeving

Voor een digitale leeromgeving die de gebruiker – student, docent, afdeling – centraal stelt, is een architectuur nodig die vervanging van en uitbreiding met losse applicaties mogelijk maakt. Het rapport De flexibele en persoonlijke leeromgeving; van losse bouwstenen naar één geheel (pdf) geeft een voorzet op welke manier dat zou kunnen. Samen met instellingen werken we verder aan de technische voorzieningen die nodig zijn om een modulaire leeromgeving in te richten. Een van de standaarden die daar voor nodig is, is de Open Onderwijs API, de standaard om onderwijsdata te delen. Lees meer

Preconferentie Dé Onderwijsdagen 2016 over de digitale leeromgeving

Tijdens de preconferentie van Dé Onderwijsdagen in 2016 stond de digitale leeromgeving centraal. Welke eisen worden gesteld aan de digitale leeromgeving, en wat is de invloed hiervan op het onderwijs? Deze vragen kwamen aan de orde tijdens de Dé Onderwijsdagen 2016. Lees het verslag over Dé Onderwijsdagen 2016.

Special interest group digitale leer- en werkomgeving

Er zijn veel ontwikkelingen rond de digitale leeromgeving. De problematiek verschilt per instelling, evenals de aanpak, maar er zijn ook veel gemeenschappelijke vraagstukken. De special interest group Digitale leer- en werkomgeving (SIG DLWO) agendeert en bespreekt deze.

Netwerk projectleiders digitale leeromgeving

Ook is er een netwerk dat zich specifiek richt op de projectleiders Digitale leeromgeving. Met dit netwerk wil SURFnet deze projectleiders een platform bieden om ervaringen uit te wisselen en om kennis te delen. Je kunt je aanmelden voor het netwerk bij Lianne van Elk, via lianne.vanelk@surfnet.nl.

Bijdragen?

In het activiteitenplan 2016 (pdf) lees je we dit jaar gaan doen. Wil je een bijdrage leveren aan dit project? Neem dan contact op met Marieke de Wit, (projectleider), via marieke.dewit@surfnet.nl.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015