Onderwijsinnovatie met ICT

Binnen het project Onderwijsinnovatie met ICT onderzoekt SURFnet samen met instellingen hoe we ICT kunnen inzetten om concreet invulling te geven aan onderwijs op maat. Wat zijn succesfactoren om onderwijsinnovatie te organiseren, en welke trends en technologische mogelijkheden kunnen bijdragen aan onderwijsvernieuwing?

Uitdaging om onderwijs op maat aan te bieden

Onderwijsinstellingen hebben de ambitie om klassikaal, grootschalig, curriculumgedreven onderwijs in te ruilen voor nieuwe, kleinschalige en op de student afgestemde onderwijsvormen. Zij willen flexibel onderwijs aanbieden dat zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Om het onderwijs écht te vernieuwen, moeten we alles wat vanzelfsprekend is ter discussie te stellen: van de indeling van het jaar in semesters of blokken, de betekenis van face-to-face ontmoetingen tot de manier van toetsen.

ICT als ‘enabler’ van onderwijsvernieuwing

Nationaal en internationaal zoeken onderwijsinstellingen naar manieren om de student centraal te stellen. Er is geen beproefde strategie om dit te bereiken: eraan beginnen is de enige optie. SURF helpt hierbij en denkt mee over de rol die ICT kan spelen. Wij werken al jaren samen met onderwijsinstellingen aan ICT-innovaties. Instellingen zien ICT niet alleen als een ‘aanjager’, maar ook als een ‘enabler’ van vernieuwing. Door samen te werken en kennis uit te wisselen kunnen we gedeelde ambities sneller bereiken en de innovaties in de onderwijspraktijk effectiever inzetten.

Wat doet SURFnet voor de instellingen?

Inzicht bieden in onderwijs op maat

Hoe kunnen we met behulp van ICT onderwijs op maat vormgeven? Wat betekent onderwijs op maat eigenlijk? Wat is ervoor nodig om onderwijsinnovatie te realiseren? Binnen het project Onderwijsinnovatie met ICT geven we invulling aan het begrip onderwijs op maat en de technologische mogelijkheden om dat te realiseren. Dit doen we in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen. Lees meer

Voorbeelden van onderwijs op maat in de praktijk

Het vormgeven van onderwijs op maat door de inzet van ICT is in beweging. Veel instellingen experimenteren ermee, vanuit verschillende drijfveren en met verschillende perspectieven. In 2016 brengen we good practices van onderwijs op maat in het Nederlandse mbo, hbo en wo in kaart. Lees meer

Trends en technologische ontwikkelingen signaleren

Technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden. Wat gisteren nog niet kon, is morgen misschien wel mogelijk. Welke trends en technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan onderwijsinnovatie? We signaleren trends en ontwikkelingen in binnen- en buitenland, en stimuleren de dialoog tussen ICT- en Onderwijs-experts over de mogelijkheden die ze bieden voor het aanbieden van onderwijs op maat. Lees meer

Wie zijn de change makers in het onderwijs?

SURF is op zoek naar de change makers in het onderwijs. Mensen die het onderwijs vernieuwen met de inzet van ICT en het zo naar een hoger plan tillen. Inmiddels is de inschrijving gesloten. Tijdens Dé Onderwijsdagen reiken we de SURF Onderwijsaward 2016 uit. 

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015