Onderwijs op maat in de praktijk

Veel onderwijsinstellingen experimenteren met onderwijs op maat door de inzet van ICT. Het doel is studenten flexibel en persoonlijk onderwijs aan te bieden, zowel inhoudelijk als procesmatig. Hoe kan ICT worden ingezet voor meer keuzevrijheid, tijd- en plaatsonafhankelijk leren, en differentiatie per student?

In de praktijk

SURFnet beschrijft een reeks voorbeelden van onderwijs op maat in de praktijk.

Zelf een voorbeeld aandragen?

Wil je zelf een inspirerend voorbeeld van onderwijs op maat in het mbo, hbo of wo aandragen? Laat dit weten aan Hester Jelgerhuis, via hester.jelgerhuis@surfnet.nl.

Meer informatie