Special interest group Open Education

De special interest group (SIG) Open Education levert een belangrijke bijdrage aan het innovatieprogramma Open en online onderwijs van SURFnet. De SIG faciliteert het hoger onderwijs in Nederland bij open education door kennis te delen en te ontwikkelen. Ook streeft de SIG naar meer begrip en gebruik van open leermaterialen.

Kennis delen en ontwikkelen over open education

De SIG Open Education van SURF is zeer actief en levert een belangrijke bijdrage aan het innovatieprogramma Open Education. De SIG Open Education faciliteert het hoger onderwijs in Nederland bij open education. De SIG bereikt dit door te werken aan:

  • communityvorming
  • kennisontwikkeling
  • kennisdeling
  • samenwerking
  • visievorming

Kennis wordt actief online gedeeld via onder meer SURFspace en LinkedIn.

Vergroten begrip en inzet open education

In de special interest group Open Education werken experts uit het hoger onderwijs samen aan het vergroten van het begrip en de inzet van open education. Dit bereikt de SIG door het:

  • uitvoeren van inventarisaties naar bijvoorbeeld de effecten van open education
  • delen van succesverhalen en best practices met hogescholen en universiteiten
  • uitwerken van relevante kwesties die bij open education spelen (in SURFacademy-bijeenkomsten)
  • trendwatcher zijn voor Nederlandse instellingen: Nederlandse en internationale ontwikkelingen en innovaties in kaart brengen

Relevante publicaties

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de voorzitter van de special interest group Open Education: Robert Schuwer, e-mail r.schuwer@fontys.nl.