Optimalisatie dienstenportfolio

Onderwijsinstellingen willen beschikken over een operationeel en evenwichtig dienstenportfolio voor het onderwijsproces. Daarom kijkt SURF samen met instellingen naar de behoefte aan dienstverlening, welke diensten ingekocht of zelf ontwikkeld moeten worden. We werken aan de optimalisering van diensten en aan diensttontwikkeling voor het onderwijs.

Dienstenportfolio voor onderwijs optimaliseren

Belangrijk is om de vraag vanuit de onderwijspraktijk te vertalen naar een dienstenportfolio voor onderwijs en ervoor te zorgen dat de daarin aangeboden dienstverlening optimaal ingezet kan worden. In 2016 werkt SURFnet aan het initiëren, voorbereiden en begeleiden of uitvoeren van experimenten, proof-of-concepts en dienstontwikkeltrajecten. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van het dienstenportfolio voor onderwijs, maar zorgen we ook voor een betere samenhang met andere SURF-dienstverlening om meerwaarde voor onderwijsinstellingen te creëren.

Wat doet SURF voor de instellingen?

Support4education

Met Support4education biedt SURF een overzicht van ICT-diensten en applicaties die studenten, docenten en ICTO-medewerkers kunnen gebruiken in de onderwijspraktijk. Denk hierbij aan platforms voor digitaal toetsen, het delen van bestanden en stage- en afstudeersystemen. Naast de diensten die SURF heeft ontwikkeld, zoals SURFfilesender en SURFdrive, zijn er een groot aantal diensten uit de markt die instellingen via SURF kunnen afnemen. Bekijk het overzicht van het dienstenportfolio voor onderwijs.

Open Onderwijs API

SURFnet werkt samen met hogeronderwijsinstellingen aan een standaard API: Open Onderwijs API. Een API is een set  definities waarmee softwareprogramma’s onderling kunnen communiceren. Het dient als een interface tussen verschillende softwareapplicaties. Via deze API stellen onderwijsinstellingen handige informatie beschikbaar: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken. Zo draagt SURF bij aan de doorontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van de standaard. Lees meer over het Open Onderwijs API-project.

Open leermaterialen delen

SURF werkt aan een nieuwe infrastructuur voor het delen en hergebruik van kennisproducten en open leermaterialen. De resultaten van een pilot met de repositorydienst Sharekit worden verwerkt in het project Vernieuwing Sharekit, dat op 1 juni 2016 van start is gegaan. Begin 2017 moet er een nieuwe Sharekit-omgeving staan die in eerste instantie de huidige functionaliteit vervangt. Hiervoor wordt samengewerkt met SURFmarket, waar de exploitatie van HBO Kennisinfrastructuur (HKI), een bestaande infrastructuur voor kennisproducten van hogescholen, is ondergebracht.

Kansen voor nieuwe dienstverlening

Binnen SURF wordt gekeken naar kansen voor mogelijke dienstverlening. Het team is nauw betrokken bij onderzoeken, experimenten en dienstontwikkeltrajecten binnen de innovatieprojecten van Onderwijs op maat:

  • Binnen het project Open en Online Onderwijs is aandacht voor het ‘micro-credentialing’ en open badges concept.
  • Binnen het project Learning Analytics voeren we een experiment uit met 2 instellingen om meer duidelijkheid te krijgen over de wenselijkheid en mogelijkheden voor het opzetten van een centrale Learning Record Store en wordt eind 2016 een onderzoek uitgevoerd naar het Personal Data Locker concept.
  • Binnen het project Digitaal Toetsen voeren we onderzoek uit om bestaande toetsinfrastructuren te verbeteren.
  • Binnen het project Flexibele en persoonlijke leeromgeving kijken we naar applicaties en diensten die een toegevoegde waarde zouden hebben als ze in het onderwijs dienstenportfolio van SURF opgenomen worden.
  • Binnen het project Proeftuin voor onderwijs bekijken we de mogelijkheden van LoRa en Internet of Things en gaan we samen met instellingen op zoek naar toepassingen in de onderwijspraktijk.

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2016