Digitale leermaterialen

Op 1 plek een rijke verzameling aan digitaal leermateriaal

Veel docenten ontwikkelen eigen leermaterialen. Als zij dit onder een open licentie publiceren, kunnen anderen dit ook gebruiken. SURF ontwikkelt een landelijke infrastructuur waarin docenten leermaterialen kunnen delen en samen kunnen werken aan het opzetten en beheren van collecties. Ook studenten krijgen online toegang tot open leermaterialen.

Voordelen voor docent en student

Steeds meer onderwijsinstellingen maken gebruik van eigen repository's om leermaterialen op te slaan en te delen. Een landelijke infrastructuur biedt docenten de mogelijkheid om het materiaal van vakgenoten te vinden en te gebruiken als basis voor, of ter verbetering van hun eigen lesmateriaal. Leermateriaal moet dan onder een open licentie worden gepubliceerd. Daarnaast biedt het studenten eenvoudig toegang tot een grote collectie leermateriaal.

Landelijke infrastructuur voor delen van leermaterialen

De ambitie van SURF is om in 2022 een volledig werkende infrastructuur aan te bieden aan de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen om leermaterialen eenvoudig te delen en instellingsoverstijgend doorzoekbaar te maken. Studenten en docenten kunnen dan eenvoudig op 1 plek een rijke verzameling aan digitaal leermateriaal met een open licentie vinden en doorzoeken, of dat nu van uitgeverijen of van hogeronderwijsinstellingen komt.

De infrastructuur bestaat uit:

  • Een zoekportaal dat docenten en studenten helpt bij het zoeken, vinden en beoordelen van kwalitatief hoogwaardig leermateriaal dat geschikt is voor hergebruik.
  • Onderwijsrepository’s van universiteiten, hogescholen en MBO-instellingen voor de opslag en het delen van open leermaterialen. Instellingen kunnen hierbij onder andere gebruik maken van SURFsharekit, de repositorydienst van SURF.
  • Een zoekmachine die de metadata over leermaterialen verzamelt en daarmee de repository’s doorzoekbaar maakt. Dit alles om de vindbaarheid van leermaterialen te bevorderen. SURF en Kennisnet bieden de dienst Edurep aan, die dit mogelijk maakt.
  • Een API, waardoor integratie mogelijk wordt en de docent vanuit de eigen digitale leeromgeving open leermaterialen kan zoeken, vinden én publiceren.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022

De pijler Open leermaterialen van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs levert een bijdrage aan het laten groeien en aansluiten van verschillende collecties met open leermaterialen op de infrastructuur. SURF coördineert deze regeling van OCW en zorgt dat lessen en conclusies uit de projecten voor het hele onderwijs beschikbaar komen.

Onderzoek

SURF voert in 2018 samen met onderwijsinstellingen, leveranciers en Kennisnet diverse onderzoeken uit over de volgende onderwerpen:

  • (Semi) automatische metadatering
  • Kwaliteitsmodellen en keurmerken
  • Rol van educatieve uitgeverijen in het open domein
  • Onderwijsrepository’s

eStudybooks

In het eStudybooks-project onderzoekt SURF samen met instellingen de potentie van een toekomstige dienst voor het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten. De resultaten van een eerste pilot zijn positief; we onderzoeken de mogelijkheden van een vervolgpilot. Lees meer over eStudybooks.

 Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 14 aug 2018