eStudybooks

In het eStudybooks-project onderzoekt SURF samen met de instellingen de potentie van een toekomstige dienst voor het aanbieden van digitale studieboeken aan studenten en docenten. De wensen van instellingen en studenten zijn hierbij leidend. De resultaten van een eerste pilot zijn positief; we onderzoeken de mogelijkheden van een vervolgpilot.

Waarom eStudybooks?

In de huidige onderwijssituatie blijken studenten vaak niet over het (juiste) studiemateriaal te (kunnen) beschikken: de kosten van studieboeken zijn te hoog en het aantal beschikbare digitale exemplaren is beperkt. Dat kan gevolgen hebben voor studieresultaten, studieplezier en studiesucces. Het eStudybooks-project streeft ernaar digitale studieboeken tegen een redelijk tarief aan te bieden zodat studenten er altijd en overal, online én offline, over kunnen beschikken via directe, veilige toegang.

Proof of concept voor mogelijke dienstverlening

Samen met onderwijsinstellingen, uitgevers en platformleveranciers heeft SURF in een proof of concept onderzocht op welke wijze studenten en docenten digitale studieboeke aanschaffen en gebruiken. Wij wilden antwoord op de vraag aan welke vereisten een toekomstige dienstverlening moet voldoen en via welk proces dit gestalte kan krijgen. Daarnaast wilden we weten onder welke voorwaarden en afspraken een dergelijke dienstverlening in het Nederlandse hoger onderwijs tot stand kan komen. Maar bovenal wilde SURF met eStudybooks onderzoeken welke impact het gebruik van digitale studieboeken heeft op het onderwijs.

Eerste proof of concept bij Erasmus Universiteit Rotterdam

Van januari tot en met maart 2017 is een eerste proof of concept uitgevoerd bij de bacheloropleiding Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Gedurende 3 maanden konden studenten en docenten van deze opleiding digitaal, on- en offline, beschikken over een groot deel van de verplichte literatuur. De boeken werden op 2 verschillende boekenplatforms aangeboden om te testen in hoeverre beide platforms aansloten op de wensen van de EUR.

Eerste testresultaten positief

Deze eerste proof of concept leverde veel belangrijke gegevens op. Zo zijn studenten enthousiast over de snelle en directe toegang tot hun aanbevolen literatuur en waarderen ze de aangeboden functionaliteiten die de boekenplatforms bieden. Bovendien behaalden de studenten die geparticipeerd hebben in de proof of concept, betere studieresultaten dan medestudenten die niet meededen. Uit de resultaten blijkt ook dat een aanzienlijk percentage studenten bereid is een redelijk bedrag voor de service te betalen.

Vervolgpilot

Vijf instellingen hebben de handen ineengeslagen om te onderzoeken hoe we verder kunnen op de ingeslagen weg. Hanzehogeschool, Fontys Hogescholen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam/AMC onderzoeken samen met SURF en uitgevers welk prijsmodel haalbaar is en of er voldoende dekkingsgraad van digitale titels is voor de participerende opleidingen. Daarnaast onderzoeken we hoe eStudybooks op een goede manier kan aansluiten bij bestaande initiatieven op het gebied van open, online, gepersonaliseerd en flexibel onderwijs.

Vooruitlopend op de uitkomst van deze onderzoeken start Hanzehogeschool Groningen in september 2018 met een vervolgpilot. Studenten van 5 opleidingen experimenteren in het studiejaar 2018-2019 verder met het gebruik van digitale studieboeken. De Hanze Pilot zorgt ervoor dat het hoger onderwijs aandacht houdt voor het eStudybooks-concept en dat meer instellingen zich de komende tijd zullen aansluiten.

Meer informatie

Wil je meer weten? Neem dan contact op met onderstaande contactpersonen

Laatste wijziging op 24 aug 2018