Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en daarmee voor hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. Je kunt je projectvoorstel voor de stimuleringsregeling, pijler Open leermaterialen 2019, tot 17 december 2018 indienen.

Stimuleringsregeling kent 2 pijlers

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs kunnen hun project indienen voor de vijfde ronde van de stimuleringsregeling. Deze bestaat uit twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor kennisuitwisseling en -deling. Op deze pagina lees je alles over de pijler Open leermaterialen.

Doel van de pijler Open leermaterialen

Met de pijler Open leermaterialen wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken.

Doelgroep en financiering

De regeling is bedoeld voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie moet door het project worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. Er is maximaal 175.000 euro financiering per project beschikbaar. Het totale budget voor deze pijler bedraagt 700.000 euro.

Projectvoorstellen indienen

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 17 december 2018 12.00 uur. De sjablonen hiervoor vind je op www.dus-i.nl/subsidies/open-en-online-hoger-onderwijs. Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyer over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 - Pijler Open leermaterialen 2019 (pdf).

Beoordeling projectvoorstellen

Een beoordelingscommissie (pdf) onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR) beoordeelt de ontvangen voorstellen aan de hand van 4 beoordelingselementen: 1. doel en doelgroep; 2. beoogd resultaat en impact; 3. plan van aanpak; 4. planning, begroting en organisatie. Ze gebruikt daarbij dit beoordelingsformulier (pdf). De 10 best scorende inzendingen worden uitgenodigd om hun voorstel persoonlijk toe te lichten. De minister beslist uiterlijk 1 mei 2019 over de subsidieverlening op basis van het advies van de WTR.

Lopende projecten en resultaten

Bekijk ook ter inspiratie de boegbeeldprojecten, waarin instellingen werken aan de adoptie van het delen en hergebruiken van leermaterialen.

Meer informatie voor projectindieners

Hieronder vind je 2 projectvoorstellen uit de vorige ronde van deze stimuleringsregeling. Ze dienen als voorbeeld van hoe een projectaanvraag binnen de pijler Open leermaterialen eruit zou kunnen zien. Let op: deze voorstellen zijn in hun jaar van aanvraag in z’n totaliteit als goed beoordeeld. De kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen kan variëren.

Projectvoorstel A - Circulaire Economie voor kwalitatief blended onderwijs (pdf)

Projectvoorstel B - Samen hbo verpleegkunde (pdf)

Pijler Online onderwijs

Achtergrond

Laatste wijziging op 24 sep 2018