Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en daarmee voor hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. De eerstvolgende oproep voor het indienen van projectvoorstellen zal voor de zomer van 2019 zijn.

Stimuleringsregeling kent 2 pijlers

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs kunnen waarschijnlijk voor de zomer van 2019 hun project indienen voor de zesde ronde van de stimuleringsregeling. Deze bestaat uit twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor kennisuitwisseling en -deling. Op deze pagina lees je alles over de pijler Open leermaterialen.

Doel van de pijler Open leermaterialen

Met de pijler Open leermaterialen wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken.

Doelgroep en financiering

De regeling is bedoeld voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie moet door het project worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. Er is voor de vijfde ronde maximaal 175.000 euro financiering per project beschikbaar. Het totale budget binnen deze pijler bedraagt 700.000 euro.

Beoordeling projectvoorstellen

Momenteel beoordeelt een beoordelingscommissie (pdf) onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR) de 27 ontvangen voorstellen van de vijfde ronde. Dat doen ze aan de hand van 4 beoordelingselementen: 1. doel en doelgroep; 2. beoogd resultaat en impact; 3. plan van aanpak; 4. planning, begroting en organisatie. Ze gebruikt daarbij dit beoordelingsformulier (pdf). De 10 best scorende inzendingen worden uitgenodigd om hun voorstel persoonlijk toe te lichten. De minister beslist uiterlijk 1 mei 2019 over de subsidieverlening aan deze projecten op basis van het advies van de WTR.

Lopende projecten en resultaten

Bekijk ook ter inspiratie de boegbeeldprojecten, waarin instellingen werken aan de adoptie van het delen en hergebruiken van leermaterialen.

Achtergrondinformatie

Pijler Online onderwijs

Achtergrond

Laatste wijziging op 15 jan 2019

Meer informatie