Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen

Online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW stelt daarom subsidie beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. De nieuwe call for proposals wordt naar verwachting voor de zomer van 2018 opengezet.

Stimuleringsregeling kent 2 pijlers

Onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs kunnen hun project indienen voor de vierde ronde van de stimuleringsregeling. Deze bestaat uit twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. SURF begeleidt de projecten, en zorgt voor kennisuitwisseling en -deling.

Doel van de pijler Open leermaterialen

Met de pijler Open leermaterialen wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken.

Doelgroep en financiering

De regeling is bedoeld voor Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die geaccrediteerd onderwijs aanbieden. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie moet door het project worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. Ter indicatie: voor de vierde call is maximaal 175.000 euro subsidie per project beschikbaar. In de vijfde ronde kan dit bedrag afwijken.

Indienen projectvoorstellen 

De nieuwe call for proposals zal naar verwachting voor de zomer van 2018 worden opengezet. Houd deze website in de gaten voor actuele informatie.

Beoordeling projectvoorstellen

Een beoordelingscommissie (pdf) onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF (WTR) beoordeelt de ontvangen voorstellen aan de hand van 4 beoordelingselementen (1. doel en doelgroep; 2. beoogd resultaat en impact; 3. plan van aanpak; 4. planning, begroting en organisatie), gebruikmakend van een beoordelingsformulier (pdf). De 8 best scorende inzendingen worden uitgenodigd hun voorstel persoonlijk toe te lichten. De minister beslist uiterlijk 1 mei 2018 over de subsidieverlening op basis van het advies van de WTR.

Lopende projecten en resultaten

In de eerste ronde van deze stimuleringsregeling in 2015 zijn 11 projecten gestart. In de tweede ronde in 2016 zijn 12 projecten gestart. De 11 projecten van de derde ronde zijn gestart tussen mei en september 2017. Inmiddels zijn een aantal projecten van de eerste ronde gereed en zijn de resultaten van deze projecten beschikbaar voor andere instellingen die met open en online onderwijs aan de slag willen.

Meer informatie voor projectindieners

Hieronder vind je enkele projectvoorstellen uit de eerste ronde van deze stimuleringsregeling. Ze dienen als voorbeeld van hoe een projectaanvraag eruit zou kunnen zien. Let op: deze voorstellen zijn in hun jaar van aanvraag in z’n totaliteit als goed beoordeeld. De kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen kan variëren.

Bekijk ter inspiratie de boegbeeldprojecten, waarin instellingen werken aan de adoptie van het delen en hergebruiken van leermaterialen.

Pijler Online onderwijs

Achtergrond

Laatste wijziging op 02 mrt 2018