Digitale leeromgeving

Experimenteer met integratie in de SURF demo-omgeving

De digitale leeromgeving van de toekomst ontwikkelt zich steeds meer richting een modulair systeem, waarin tools en applicaties makkelijk te integreren en uit te wisselen zijn. In 2018 onderzoekt SURF samen met instellingen en leveranciers hoe dit in de praktijk werkt, in de experimenteerinfrastructuur van een modulaire omgeving.

Handvatten om de digitale leeromgeving te vernieuwen

Hoe zorg je als instelling dat je met je digitale leeromgeving flexibel in kan blijven spelen op de steeds wisselende behoeftes van docenten en studenten? Dat kan met een leeromgeving waarin verschillende onderdelen eenvoudig geïntegreerd kunnen worden, zodat docenten en studenten zelf kunnen kiezen welke applicaties ze willen gebruiken. SURF biedt instellingen handvatten waarmee zij hun leeromgeving kunnen vernieuwen en daardoor (technisch) in staat zijn persoonlijk en flexibel onderwijs aan te bieden.

Nieuwe ronde pilots: integratievraagstukken en standaarden centraal

In de experimenteerinfrastructuur kunnen een aantal instellingen en leveranciers door het gebruik van standaarden experimenteren met integratie en uitwisseling van gegevens tussen verschillende diensten. Op de Challenge day eind 2018 presenteren zij hun ervaringen. De geleerde lessen van 2018 komen beschikbaar in het Technisch werkboek (wiki) dat instellingen helpt een modulaire leeromgeving in te richten.

Nieuwe versie experimenteeromgeving: visuele integratie en koppeling met andere systemen

Op basis van de geleerde lessen van de pilots in 2017 ontwikkelen we de experimenteeromgeving in 2018 verder door. Aandachtspunten zijn de visuele integratie, de koppeling met de infrastructuur voor edubadges van SURF en SURFsharekit.

Onderzoek naar de modulaire leeromgeving in de praktijk

Het inrichten van een modulaire leeromgeving is voor instellingen een grote uitdaging. Hoe organiseer je dit? Wie heeft welke rechten in welke systemen en wie beslist waarover? Wat is de rol van het learningmanagementsysteem binnen de modulaire leeromgeving? We onderzoeken hoe instellingen daar op dit moment mee omgaan en bundelen de bevindingen in een rapport voor instellingen die zelf aan de slag gaan met het vernieuwen van de leeromgeving.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 27 feb 2018