Edubadges en microcredentialing

Pilot mee in de badge-experimenteer-infrastructuur

Instellingen willen de resultaten van hun studenten digitaal kunnen certificeren. En ze willen dat kunnen doen in kleinere eenheden dan diploma's (microcredentialing). In 2018 bouwt SURF samen met instellingen verder aan een digitale infrastructuur voor het uitgeven van deze digitale certificaten, ofwel edubadges. Meld je aan voor een pilot.

Edubadges: gereedschap voor flexibel onderwijs

Het toekennen van badges past bij de flexibilisering van het onderwijs. Studenten hebben steeds vaker eerder of elders verworven competenties en kennis die relevant zijn voor hun studie. Zij willen hiervoor erkenning of vrijstellingen binnen hun opleiding. Een aantal instellingen onderzoekt of zij hun onderwijs kunnen aanbieden in kleinere geaccrediteerde eenheden dan diploma’s (microcredentialing). Digitale badges vormen hiervoor het gereedschap. Omdat deze badges binnen het onderwijs worden uitgereikt, spreken we van edubadges.

Pilot edubadges

Sinds medio 2017 onderzoekt SURF samen met de instellingen welke techniek en standaarden nodig zijn om badges te kunnen toekennen. Eerst in een proof-of-concept (PoC) die, en nu in een pilot. SURF heeft hiervoor een infrastructuur ingericht die gebruikmaakt van de open-badgesstandaard. Instellingen kunnen in deze infrastructuur experimenteren met het maken en uitgeven van edubadges. De pilot loopt tot de zomer van 2019.

Badges en blockchain

We laten onderzoek doen naar de (on)mogelijkheden en de voor- en nadelen van blockchain in combinatie met een badges-infrastructuur. Op basis van de resultaten van dat onderzoek, besluiten we of we de inzet van een blockchain toevoegen als use case aan de pilot.

Meer informatie

Status
Lopend
Begin- en einddatum
20 feb 2018 - 31 jul 2019
Laatste wijziging op 30 nov 2018