Edubadges en microcredentialing

Pilot met hogeronderwijsinstellingen

Instellingen hebben interesse om de resultaten van hun studenten digitaal kunnen certificeren. En ze willen dat kunnen doen in kleinere eenheden dan diploma's (microcredentialing). In 2019 bouwt SURF samen met instellingen verder aan een digitale infrastructuur voor het uitgeven van deze digitale certificaten, ofwel edubadges.

Edubadges: gereedschap voor flexibel onderwijs

Het toekennen van badges past bij de flexibilisering van het onderwijs. Studenten hebben steeds vaker eerder of elders verworven competenties en kennis die relevant zijn voor hun studie. Zij willen hiervoor erkenning of vrijstellingen binnen hun opleiding. Een aantal instellingen onderzoekt of zij hun onderwijs kunnen aanbieden in kleinere geaccrediteerde eenheden dan diploma’s (microcredentialing). Digitale badges vormen hiervoor het gereedschap. Omdat deze badges binnen het onderwijs worden uitgereikt, spreken we van edubadges.

Pilot edubadges

Sinds medio 2017 onderzoekt SURF samen met de instellingen welke techniek en standaarden nodig zijn om badges te kunnen toekennen. Eerst in een proof-of-concept (PoC) die, en nu in een pilot. SURF heeft hiervoor een infrastructuur ingericht die gebruikmaakt van de open-badgesstandaard. Instellingen kunnen in deze infrastructuur experimenteren met het maken en uitgeven van edubadges. De pilot loopt tot de zomer van 2019. Instellingen kunnen altijd instappen in deze pilot, lees hiervoor de mogelijkheden en voorwaarden op de edubadgeswiki.

Doorontwikkeling edubadgesinfrastructuur

Gedurende de pilot blijft SURF de edubadgesinfrastructuur doorontwikkelen op basis van de feedback van de aan de pilot deelnemende instellingen. De edubadgesapplicatiecode is open source en is beschikbaar op GitHub.

Status
Lopend
Begin- en einddatum
20 feb 2018 - 31 jul 2019
Laatste wijziging op 11 jan 2019