Inzicht in studievoortgang

Steeds meer onderwijs vindt online plaats, waardoor we ook meer studiedata kunnen verzamelen. Studiedata die een student tijdens het online leren genereert, kunnen met learning analytics worden omgezet naar waardevolle informatie. SURF laat onderwijsinstellingen experimenteren en ervaring op doen met learning analytics.

Studenten op maat begeleiden

SURF wil instellingen helpen om inzicht te krijgen in hoe learning analytics kunnen bijdragen aan een effectievere en efficiƫntere begeleiding van studenten: begeleiding op maat, die aansluit op hun leerbehoeften. De analyse van studiedata kan informatie geven over real-time prestaties in een cursus, maar ook over langetermijnprestaties, die inzicht bieden in studiesucces, vertraging en uitval. Studenten kunnen zo beter begeleid worden door docenten, maar ook zelf meer regie over hun eigen leerproces nemen.

Infrastructuur voor learning analytics

SURF ontwikkelde met enkele instellingen een infrastructuur die het mogelijk maakt om op een makkelijke manier data uit verschillende bronnen te koppelen, en op basis van analyses aan zowel student als docent inzicht te geven in de studievoortgang. Docenten kunnen dankzij deze infrastructuur hun studenten real-time feedback geven. De VU en Hogeschool Utrecht deden als eerste ervaring op met learning analytics en de infrastructuur.

Instellingen experimenteren met learning analytics

Ook in 2017 verkennen we samen met instellingen hoe learning analytics inzicht kunnen bieden in de studievoortgang van studenten. Docenten van diverse instellingen kunnen experimenteren met de learning-analyticsinfrastructuur. Op basis van deze ervaringen en wensen van de docenten, ontwikkelen we de infrastructuur verder. We delen de inzichten over mogelijkheden en knelpunten voor learning analytics in het onderwijs.

Privacyissues voor opslag en verwerking studentdata

Privacyissues zijn een belangrijk thema binnen learning analytics. Want welke data mag je eigenlijk gebruiken? We volgen de ontwikkelingen over privacy op de voet en helpen instellingen met het uitvoeren van het stappenplan learning analytics onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor het experiment is een toestemmingsverklaring opgesteld, waarmee studenten toestemming geven om binnen het experiment data over hun studiegedrag te verzamelen en analyseren.

Onderzoek naar studiedata

Welke onderwijskundige vragen kunnen eigenlijk met behulp van beschikbare studiedata beantwoord worden? En welk effect hebben die antwoorden op het studiesucces van studenten en op de kwaliteit van het onderwijs? Samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek brengt SURF de onderwijspraktijk, de technische infrastructuur en onderwijskundig onderzoek samen. Zo krijgen we meer zicht op de effecten van het gebruik van studiedata.

Meer informatie

Internationale voorbeelden en bronnen

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015

Neem contact op:

Nynke de Boer

Projectmanager Learning analytics

  • +31-887873000
  • Dit e-mailadres is afgeschermd. Activeer JavaScript om het te zien.

Jocelyn Manderveld

Projectmanager

  • +31-887873000
  • Dit e-mailadres is afgeschermd. Activeer JavaScript om het te zien.
Laatste wijziging op 10 okt 2017