Learning analytics

Ontdek wat learning analytics kan opleveren in het onderwijs

Steeds meer onderwijs vindt online plaats, waardoor we ook meer studiedata kunnen verzamelen. Studiedata die een student tijdens het online leren genereert, kunnen met learning analytics worden omgezet naar waardevolle rapportages. SURF en onderwijsinstellingen hebben ervaring opgedaan met de learning-analytics- experimenteeromgeving.

Studenten op maat begeleiden

De analyse van studiedata kan informatie geven over real-time prestaties in een cursus, maar ook over langetermijnprestaties, die inzicht bieden in studiesucces, vertraging en uitval. Studenten kunnen zo beter begeleid worden door docenten, maar ook zelf meer regie over hun eigen leerproces nemen. SURF wil instellingen helpen om inzicht te krijgen in hoe learning analytics kunnen bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten: begeleiding op maat, die aansluit op hun leerbehoeften.

Kant-en-klare experimenteeromgeving learning analytics

Ontdekken wat learning analytics kan opleveren in het onderwijs is vooral een kwestie van doen. In de experimenteeromgeving learning analytics van SURF ervaarden docenten van hogescholen en universiteiten hoe zij learning analytics in de onderwijspraktijk kunnen toepassen. SURF ontwikkelde deze infrastructuur samen met enkele onderwijsinstellingen. In 2018 werken SURF en enkele instellingen aan een vernieuwde versie van de infrastructuur. Naar verwachting kan in 2019 opnieuw geëxperimenteerd worden.  

Experimenteeromgeving learning analytics
- Applicatieonafhankelijk inzetbaar, door elke onderwijsinstelling te gebruiken.
- Online handelingen van studenten worden bijgehouden en opgeslagen in een database.
- Analyses worden in een dashboard getoond en geven docent en student inzicht in de studievoortgang.

Juridische en inhoudelijke vragen

SURF blijft zich ook in 2018 verdiepen in hoe om te gaan met data, eigenaarschap en de nieuwe Europese privacywetgeving. We volgen de ontwikkelingen over privacy al jaren op de voet en helpen instellingen met het uitvoeren van het stappenplan learning analytics onder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Meer informatie

Internationale voorbeelden en bronnen

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 06 nov 2018