Farshida Zafar

Farshida Zafar is docent en projectleider online onderwijs & innovatie aan de Erasmus Universiteit. Met haar enthousiasme en ambitie heeft ze blended learning succesvol ingevoerd bij de deeltijdopleiding Rechten, samen met haar team. Een van de vernieuwingen is een streamingdienst voor boeken. Zafar is ook bezig een innovatielab op te zetten.
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

Wie is Farshida Zafar?

Farshida Zafar is sinds 4 jaar verbonden aan de Erasmus School of Law, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), als docent en projectleider online onderwijs & innovatie. In die tijd heeft ze de deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid getransformeerd van een avondopleiding met ongeveer 30 studenten naar een middagopleiding met zo’n 600 studenten. Belangrijkste factor in dit succes: de door Farshida ontwikkelde en ingevoerde blended-learningaanpak. Farshida leidt binnen de EUR ook een visietraject over online onderwijs. Volgens collega’s is Farshida een enthousiaste, ambitieuze collega die docenten en onderwijsprofessionals universiteitsbreed weet te motiveren en stimuleren om te innoveren met e-learning.

Blended learning

Toen Farshida binnenkwam bij ESL, was de eerste vraag die ze zich stelde: hoe kunnen we het deeltijdonderwijs verbeteren? Samen met het iTeam heeft ze ervoor gekozen om het onderwijs te comprimeren en blended te maken: 70% van het onderwijs vindt online plaats en nog maar 30% face to face. Deze aanpak werpt vruchten af. Dat is te zien aan de groeiende studentaantallen, maar ook aan de tevredenheids- en slagingspercentages.

Eigen tijd indelen

Door de blended-learningaanpak hebben studenten meer ruimte om hun eigen tijd in te delen, wat natuurlijk een groot voordeel is bij een deeltijdopleiding. Maar daarnaast worden ze actiever betrokken bij hun eigen onderwijs en dat van elkaar. Zo werkt de opleiding met een forum waarop studenten elkaar helpen in plaats van alle vragen aan de docent te stellen, en kunnen studenten zelf oefenen met de ESL Legal Battle App. Een gamified formatieve toets app te vergelijken met de ‘slimste mens’ app, maar dan met een onderwijsconcept.

Streamingdienst voor boeken

Belangrijk onderdeel van de blended-learningaanpak is de ELC-Library, een streamingdienst voor boeken die Farshida heeft ontwikkeld: voor een vast bedrag per maand kunnen studenten online beschikken over alle literatuur die ze nodig hebben. Mede door Farshida’s daadkracht werken de grote juridische uitgevers mee aan deze dienst. Studenten hoeven dus geen hele stapel papieren boeken meer aan te schaffen.

Smart engagement

De deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid is succesvoller dan ooit, maar Farshida denkt al aan de toekomst. Voor haar staat daarin smart engagement (bron: Micah Hrehovcisck PhD candidate) centraal: hoe houden we de studenten op een slimme manier betrokken bij de nieuwe onderwijsmethoden, hoe activeren we studenten online? Verder is Farshida bezig een innovatielab op te zetten, waarin geëxperimenteerd kan worden met onderwijsinnovaties, en waarin dingen mogen mislukken. Zo wil Farshida zorgen dat innovatie echt de kans krijgt: geen succes zonder falen.

De jury over Farshida Zafar

Farshida Zafar heeft een heel nieuw concept bedacht én gerealiseerd, waarbij ze bestaande technieken inzet maar ook heel nieuwe ontwikkeld heeft (denk aan de streamingdienst voor boeken). Dit heeft een grote, positieve impact op studenten, de faculteit, de hele instelling. En ook in de rest van het land volgt men dit project met interesse.

Laatste wijziging op 03 mei 2017