Hester Jelgerhuis

Deze SURF Onderwijsaward wordt postuum uitgereikt aan Hester Jelgerhuis (1975-2017). Zij was een bevlogen voorvechter voor open onderwijs. Onder andere met haar activiteiten binnen de special interest group Open Education kreeg ze open onderwijs op veel plekken op de agenda. Met haar leiderschap inspireerde en verbond ze grote groepen mensen.
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

Wie was Hester Jelgerhuis?

Hester was als projectleider bij SURF en bij ELLLA (Een Leven Lang Leren Academie) een pionier, ambassadeur en voorvechter voor open onderwijs. In die rol had ze grote betekenis voor het realiseren van meer openheid in het Nederlandse hoger onderwijs. Mede dankzij haar staat openheid nu stevig op de agenda van vele hogeronderwijsinstellingen, SURF en OC&W.

Leiderschap en verbinding

Door haar leiderschap, visionaire blik, creativiteit en vermogen grote groepen mensen te inspireren en te verbinden, heeft Hester ervoor gezorgd dat mogelijkheden van open onderwijs bij het hoger onderwijs bekendheid kregen.

Invloedrijke trendrapporten

Hester was mede-initiatiefnemer en mederedacteur van de trendrapporten over open onderwijs die de door haar opgerichte special interest group Open Education tussen 2011 en 2016 heeft uitgebracht. Naar deze trendrapporten is veelvuldig gerefereerd in binnen- en buitenland, zowel in wetenschappelijke papers als in beleidsdocumenten van instellingen voor hoger onderwijs, de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Dit heeft eraan bijgedragen dat Nederland als voorloper op het gebied van open onderwijs wordt gezien.

Van strategische workshop naar implementatie van open onderwijs

Hester wilde instellingen helpen bij beleid over openheid, door strategische workshops over de inzet van open onderwijs aan te bieden. Dit resulteerde in 2013 in 13 workshops die voor een aantal instellingen de start vormden van een succesvolle implementatie. Ook initieerde ze een groot aantal seminars, symposia, netwerkbijeenkomsten en studiereizen over open onderwijs. Daardoor werden vele professionals geïnspireerd, maakten ze verbinding met elkaar en werd kennis verspreid en gedeeld.

De jury over Hester Jelgerhuis

Hester was visionair, leidend, initiërend en een sterke bruggenbouwer. Vanaf het eerste uur heeft ze een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van open onderwijs. Ze had een creatieve geest met veel passie voor innoveren. Ze combineerde denken met doen, en bracht mensen bij elkaar. Ze was een internationale liaison tussen veel organisaties, en een gewaardeerd spreker op nationale en internationale conferenties. Hester heeft een zeer grote impact gehad op onderwijsinnovatie, in de volle breedte van het onderwijs en op meerdere lagen in de onderwijsorganisatie: politiek, bestuur, docent en student.

Laatste wijziging op 08 nov 2017