Jacco Jasperse

Als CIO bij HZ University of Applied Sciences werkt Jacco Jasperse aan het concept gepersonaliseerd onderwijs. De basis hiervoor ligt in de juiste ICT-oplossingen: niet één groot onderwijsinformatiesysteem maar losse componenten die goed met elkaar integreren. Om zijn plannen te realiseren is Jacco steeds in dialoog met gebruikers.
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

Wie is Jacco Jasperse?

Al bijna 20 jaar is Jacco Jasperse verbonden aan de HZ University of Applied Sciences, waar hij op dit moment de rol van CIO vervult. In die jaren heeft hij gewerkt aan de ambitie van de HZ om het concept van de persoonlijke hogeschool te realiseren. Daarmee begon hij al in 1998, toen hij startte met een data warehouse. Dit was feitelijk het begin van de flexibele, componentgebaseerde digitale leer- en werkomgeving waar de HZ nu over beschikt.

Hoe draagt ICT bij aan persoonlijk onderwijs?

In de visie van Jacco moet innovatie niet plaatsvinden vanuit ICT-standpunt, maar vanuit het gezichtspunt van student en docent: wat kan ICT bijdragen om het studeren en werken voor hen zo persoonlijk mogelijk te maken?

Componenten integreren

De huidige digitale leer- en werkomgeving is vanuit die filosofie tot stand gekomen. Waar andere instellingen veel bezig zijn met de vraag: "welk nieuwe systeem gaan we kiezen?", steekt Jacco veel tijd in de vraag hoe verschillende componenten zo goed mogelijk geïntegreerd kunnen worden. Een begin is gemaakt met single sign-on via SURFconext; het uitwisselen van informatie tussen verschillende componenten is de volgende stap. Zo is er is al een gepersonaliseerde studievoortgang scorecard, zijn er roosters met daarin persoonlijke agenda’s geïntegreerd, persoonlijke boekenlijsten en hebben studenten een portal dat met widgets te personaliseren is.

Steeds in dialoog

Om tot zinvolle ICT-oplossingen te komen, is Jacco steeds in dialoog met studenten, docenten en andere bij het onderwijs betrokken medewerkers. Waarbij voorop staat dat ICT de gebruikers moet faciliteren, hen werk uit handen nemen. Hij komt daarbij met goed beargumenteerde en gedocumenteerde innovatieve ideeën. Ook zijn ervaringen uit de periode dat hij als docent werkzaam was, betrekt hij erbij. Dat zorgt ervoor dat de innovatieve ideeën ook daadwerkelijk geïmplementeerd en breed gebruikt worden.

Aanstekelijk enthousiasme

Jacco steekt zijn ideeën over ICT en onderwijs niet onder stoelen of banken. Door zijn actieve bijdrages aan diverse conferenties en presentaties bij inmiddels meer dan 100 instellingen en organisaties weet hij (zijn visie op) deze innovaties ook op de agenda van het Nederlandse hoger onderwijs te zetten. Zijn presentaties wekken nieuwsgierigheid en interesse bij collega-instellingen. In zijn presentaties laat Jacco met live demonstraties zien hoe zijn visie ook daadwerkelijk realiteit wordt.

De jury over Jacco Jasperse

Jacco Jasperse is zeer gedreven en draagt met overtuiging zijn visie over ICT-ondersteuning van het onderwijs uit. Om studenten gepersonaliseerd leren aan te bieden, heeft hij bij de HZ een nieuwe studentgerichte ICT-infrastructuur gerealiseerd. De studenttevredenheid over de voorzieningen is bijzonder groot. Met zijn werk heeft Jacco veel impact voor HZ én daarbuiten, bijvoorbeeld doordat hij als adviseur optreedt voor andere instellingen en door zijn functie binnen de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF. 

Laatste wijziging op 08 nov 2017