Pieter Cornelissen

Pieter Cornelissen werkt bij Hogeschool Utrecht met hart en ziel aan onderwijsinnovatie. Onder zijn leiding is een HU-visie op onderwijs ontwikkeld en hij leidt het innovatieprogramma dat verandering in het onderwijs bewerkstelligt. Pieter is een visionair wiens kracht het is om draagvlak te creëren voor zijn plannen voor innovatief onderwijs.
Accepteer cookies van derden om deze inhoud te bekijken. Klik hier om dit te doen.

Wie is Pieter Cornelissen?

Pieter Cornelissen is programmadirecteur onderwijsinnovatie bij Hogeschool Utrecht. Onder zijn leiding is de HU-visie op onderwijs ontwikkeld waarin onder andere cocreatie met het werkveld, blended learning en gepersonaliseerd leren centraal staan. Hij leidt een hogeschoolbreed innovatieprogramma dat daadwerkelijk verandering in het onderwijs op de HU teweeg heeft gebracht. Het maakt nieuwe vormen van onderwijs mogelijk die studenten en professionals de gelegenheid geeft zelf regie te voeren over hun onderwijsproces.

Nieuwe online leeromgeving

Door de inzet en de visie van Pieter is de digitale leeromgeving doorontwikkeld passend bij de onderwijsvisie van de HU, maar belangrijker: deze leeromgeving heeft een centrale rol gekregen binnen het nieuwe onderwijs, bijvoorbeeld bij het ontwerp van nieuwe opleidingen. De online leeromgeving levert een belangrijke bijdrage om de visie van Hogeschool Utrecht waar te maken en toets- en leersituaties te creëren waarin studenten op hun eigen moment, waar zij willen, met wie zij willen, kunnen leren en zich ontwikkelen.

Visionair

Pieter ziet steeds nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen het hoger onderwijs en vertaalt die naar een realistische aanpak binnen de HU. Hij weet precies welke kant Hogeschool Utrecht op moet met het onderwijs, om de uitdagingen te lijf te gaan die het hoger onderwijs de komende jaren te wachten staan.

Draagvlak creëren

Daarnaast kan Pieter draagvlak creëren voor de onderwijsvisie van de HU. Hij legt verbindingen door de hele organisatie: op bestuurlijk, strategisch, maar ook operationeel op niveau. Grote veranderingen voert hij niet zomaar door: hij neemt de organisatie stap voor stap mee in de verandering. Met zijn ideeën over innovatief onderwijs  hierin is Pieter een grote inspiratiebron voor zijn medewerkers en medebestuurders.

De jury over Pieter Cornelissen

Pieter Cornelissen schakelt als geen ander tussen bestuurlijk-strategisch en operationeel niveau. Zo draagt hij bij aan de invoering van de HU-onderwijsvisie, maar ontwikkelt en implementeert hij ook gepersonaliseerd leren en blended learning. Daarbij stimuleert Pieter co-creatie met de beroepspraktijk. Pieter staat zowel binnen als buiten de HU bekend als een man met een scherpe visie.

Laatste wijziging op 08 nov 2017