Onderwijslogistiek

Concrete oplossingen voor onderwijslogistieke barrières

Door onderwijs flexibel aan te bieden, verandert ook de manier waarop het onderwijs georganiseerd en ondersteund wordt. In 2018 werkt SURF samen met de instellingen aan concrete oplossingen voor onderwijslogistieke barrières zoals het uitwisselen van gegevens en flexibel roosteren, en identificeren we de bouwstenen van een onderwijscatalogus.

Flexibel onderwijs vraagt om herziening van systemen en processen

Met het flexibiliseren van het onderwijs lopen veel instellingen aan tegen de grenzen van hun huidige systemen en interne processen. Die zijn namelijk niet ingericht om flexibele onderwijsprocessen te ondersteunen. SURF helpt instellingen om de interne processen inzichtelijk te maken door de samenhang tussen onderwijs en onderwijsondersteuning in kaart te brengen. Hiervoor is samen met de instellingen een referentiemodel voor flexibele onderwijslogistiek ontwikkeld. Daarnaast werkt SURF aan technische oplossingen voor onderwijssystemen op logistiek gebied, bijvoorbeeld roostersoftware.

Flexibel roosteren

Ook het roosteren moet op de schop: bestaande denkkaders, systemen en software voldoen niet meer aan de wens van flexibiliteit. Samen met de instellingen formuleren we een visie op flexibel roosteren. Instellingen kunnen op basis hiervan hun eigen visie vormen. Daarnaast stellen we de functionele eisen op waaraan de roostersoftware moet voldoen en doen we op basis daarvan een marktverkenning. Na deze marktverkenning voert SURF namens geïnteresseerde instellingen een aanbesteding uit.

  • Wil je meedenken over een visie op roosteren en/of meedenken over de functionaliteiten ervan? Neem contact met op met Jocelyn Manderveld, via jocelyn.manderveld@surfnet.nl.

Studentmobiliteit

Flexibel onderwijs gaat ook over onderwijs volgen buiten de eigen instelling. Om deze studentmobiliteit te faciliteren is het wenselijk dat studenten over instellingen heen uniek identificeerbaar zijn. Zo weten verschillende instellingen zeker dat zij met dezelfde student te maken hebben. Dit vraagt om technische randvoorwaarden, maar vooral ook om wettelijke en bestuurlijke afspraken.

Generieke aanpak en bouwstenen voor onderwijscatalogus

Een onderwijscatalogus geeft het volledige onderwijsaanbod van een instelling transparant weer aan studenten. Veel instellingen hebben daar behoefte aan. Op basis van ervaringen van instellingen die al een onderwijscatalogus hebben, destilleren we een generieke aanpak en concrete bouwstenen om er een op te stellen. Heeft jouw instelling een onderwijscatalogus en wil je met het veld delen hoe deze tot stand is gekomen? Neem dan contact op met Jocelyn Manderveld, via jocelyn.manderveld@surfnet.nl.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2014
Laatste wijziging op 16 mrt 2018