Publicaties en projectresultaten van Online en blended onderwijs

 • Praktijkvoorbeelden multi-locatieleren download

  Steeds vaker maken traditionele onderwijsruimtes plaats voor ruimtes die (online) samenwerken beter mogelijk maken. Deze publicatie bevat 2 praktijkvoorbeelden die laten zien wat er mogelijk is met het gelijktijdig onderwijs volgen vanaf verschillende locaties met behulp van een live-verbinding, ook wel multi-locatieleren genoemd.

  download
 • Geleerde lessen projecten stimuleringsregeling Open en online onderwijs en boegbeeldprojecten download

  De projecten uit de eerste en tweede ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs en de boegbeeldprojecten over open leermaterialen zijn afgerond. In deze uitgave delen de projectleiders hun geleerde lessen: wat moet iedereen weten die met soortgelijke projecten aan de slag gaat?

  download
  Download publicatie PDF999 kB
 • Resultaten project Sketchlab download

  Leren van schetsvaardigheden is arbeidsintensief en daarmee duur. Om dit onderwijs doelmatiger te maken, ontwikkelde de Universiteit Twente het digitale platform Sketchlab. Studenten maken daarin opdrachten, die ze kunnen delen en waarop ze elkaar feedback geven.

  download
 • Resultaten project Flipping Education in Research Methods download

  Omdat eerstejaarsstudenten moeite hebben met het vak methoden en technieken voor sociaalwetenschappelijk onderzoek ontwikkelde de Universiteit Twente 60 video's met uitleg.

  download
 • Resultaten project Bridging the gap - Dokters met verstand van zaken download

  In dit project heeft de Universiteit Utrecht een open en online onderwijsprogramma ontwikkeld op het gebied van kwaliteit, veiligheid en leiderschap in de zorg. Door kennisoverdracht van vooraanstaande professionals aan studenten kunnen aankomend artsen actuele uitdagingen op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid aangaan.

  download
 • Resultaten project Ethical dilemmas in communication download

  De Universiteit van Amsterdam ontwikkelde een MOOC om de kennis op het vlak van communicatie-ethiek breder toegankelijk te maken voor studenten en professioneel geïnteresseerden. Lees meer over de resultaten van dit project.

  download
 • Resultaten project Online training in business model innovation download

  De TU Delft ontwikkelde 5 online cursussen over Business Management Innovation. Doelgroep is 300.000 mkb-bedrijven in heel Europa, die baat hebben bij vernieuwende businessmodellen om concurrerend te blijven. Lees meer over de resultaten van dit project.

  download
 • Resultaten project WE-Mediate: rechtenstudenten leren mediationvaardigheden aan via multimedia-omgeving download

  Vaardigheden zoals onderhandelen en bemiddelen worden steeds belangrijker voor juristen. Maastricht University ontwikkelde een multimedia-omgeving met kennisclips en oefeningen waarmee studenten deze vaardigheden aanleren. Deze multimedia-omgeving is ingebed in het reguliere onderwijs. Lees meer over de resultaten van dit project.

  download
 • Verkenning Studenten online begeleiden download

  Online begeleiding van studenten kan een goede manier zijn om intensief contact tussen de docent en de student te onderhouden en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maar wanneer heeft online begeleiding echt meerwaarde? En hoe organiseer je verdiepend contact via digitale middelen? In deze verkenning lees je hierover meer.

  download
  Download publicatie PDF301 kB
 • Online module Flipping the classroom website

  De online module Flipping the classroom laat zien wat erbij komt kijken als je het online gedeelte van de flipped classroom gaat organiseren. De 9 voorbeelden bieden je handvatten om een eerste plan van aanpak te maken. De module is gericht op ICT- en onderwijsadviseurs en is zelfstandig te volgen.

  website
 • Resultaten project Open online course Beter schrijven in het hoger onderwijs download

  De Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben een open online cursus ontwikkeld om de schrijfvaardigheid van studenten te verbeteren. Deze MOOC richt zich op het veranderen van het schrijfgedrag én op traditionele aspecten als grammatica en structuur. Op deze pagina lees je meer over de resultaten van dit project.

  download
 • Infographic Methodieken en tools voor blended onderwijs download

  Welke methodieken en tools gebruiken onderwijsinstellingen bij het inrichten van blended onderwijs? SURF en de SIG blended learning hebben dit onderzocht onder experts op het gebied van blended onderwijs. In deze infographic vind je naast een overzicht van de meest gebruikte methodieken en tools, ook tips en quotes.

  download
  Download publicatie PDF404 kB
 • Resultaten project Open online Bètadidactiek download

  Nederlandse lerarenopleidingen werken samen om gezamenlijk online modules vakdidactiek voor bètavakken te ontwikkelen. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht ontwikkelden hiervoor een infrastructuur en een procesmodel. Hier lees je meer over de resultaten van dit project.

  download
 • Keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT download

  Deze publicatie bevat 5 aandachtspunten en 5 keuzes voor instellingen die hun docenten in staat willen stellen hun onderwijs te vernieuwen. Deze punten zijn tot stand gekomen op basis van interviews met 5 instellingen. Deze uitgave kan instellingen helpen om beredeneerd hun eigen keuzes te maken bij het faciliteren van onderwijsinnovatie.

  download
  Download publicatie PDF2,7 MB
 • Thema-uitgave Online en blended onderwijs – editie Peer feedback en peer assessment download

  In deze thema-uitgave staan de volgende vragen centraal: hoe richt je peer feedback in en hoe realiseer je dit? Wat zijn belemmeringen en wat succesfactoren? En hoe zorg je voor kwaliteit? Drie onderwijsinstellingen laten zien hoe zij peer feedback in een online onderwijscontext toepassen en lees je wat er aan onderzoek plaatsvindt op dit thema.

  download
  Download publicatie PDF582 kB
 • Begrippenkader online onderwijs download

  Dit begrippenkader beschrijft een aantal kernbegrippen rondom online onderwijs. Naast beknopte definities, die vaak zijn afgeleid van internationaal gangbare definities, is er een toelichting en wordt verwezen naar bronnen voor meer informatie. Het doel is een gemeenschappelijk begrippenkader en helderheid te bieden in het soms verwarrende jargon.

  download
  Download publicatie PDF214 kB
Laatste wijziging op 05 jul 2018