Publicaties en projectresultaten van Online en blended onderwijs

 • Infographic Methodieken en tools voor blended onderwijs download

  Welke methodieken en tools gebruiken onderwijsinstellingen bij het inrichten van blended onderwijs? SURF en de SIG blended learning hebben dit onderzocht onder experts op het gebied van blended onderwijs. In deze infographic vind je naast een overzicht van de meest gebruikte methodieken en tools, ook tips en quotes.

  download
  Download publicatie PDF404 kB
 • Resultaten project Open online Bètadidactiek download

  Nederlandse lerarenopleidingen werken samen om gezamenlijk online modules vakdidactiek voor bètavakken te ontwikkelen. De Hogeschool Utrecht en de Universiteit Utrecht ontwikkelden hiervoor een infrastructuur en een procesmodel. Hier lees je meer over de resultaten van dit project.

  download
 • Keuzehulp voor het ondersteunen van onderwijsinnovatie met ICT download

  Deze publicatie bevat 5 aandachtspunten en 5 keuzes voor instellingen die hun docenten in staat willen stellen hun onderwijs te vernieuwen. Deze punten zijn tot stand gekomen op basis van interviews met 5 instellingen. Deze uitgave kan instellingen helpen om beredeneerd hun eigen keuzes te maken bij het faciliteren van onderwijsinnovatie.

  download
  Download publicatie PDF2,7 MB
 • Checklist Aan de slag met open en online onderwijs download

  De projectleiders uit de eerste ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs hebben hun projecten afgerond. Zij delen hun geleerde lessen in de vorm van 9 aanbevelingen: wat moet iedereen weten die met open en online onderwijs aan de slag gaat? Je leest het in deze uitgave.

  download
  Download publicatie PDF351 kB
 • Thema-uitgave Online en blended onderwijs – editie Peer feedback en peer assessment download

  In deze thema-uitgave staan de volgende vragen centraal: hoe richt je peer feedback in en hoe realiseer je dit? Wat zijn belemmeringen en wat succesfactoren? En hoe zorg je voor kwaliteit? Drie onderwijsinstellingen laten zien hoe zij peer feedback in een online onderwijscontext toepassen en lees je wat er aan onderzoek plaatsvindt op dit thema.

  download
  Download publicatie PDF582 kB
 • Begrippenkader online onderwijs download

  Dit begrippenkader beschrijft een aantal kernbegrippen rondom online onderwijs. Naast beknopte definities, die vaak zijn afgeleid van internationaal gangbare definities, is er een toelichting en wordt verwezen naar bronnen voor meer informatie. Het doel is een gemeenschappelijk begrippenkader en helderheid te bieden in het soms verwarrende jargon.

  download
  Download publicatie PDF214 kB
Laatste wijziging op 27 feb 2018