Gehonoreerde projectvoorstellen Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015

Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. In de eerste ronde van deze regeling zijn 45 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 11 door de minister zijn gehonoreerd. Op deze pagina lees je meer over deze projecten.

Gehonoreerde projectvoorstellen

Eind 2014 is de eerste oproep gelanceerd voor het indienen van projectvoorstellen voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Aan de volgende projecten (in alfabetische volgorde) heeft de minister van OCW subsidie verleend:

Samenvattingen van de projecten:

Codarts Rotterdam
Muziektheoretische educatie online

Looptijd: 15 mei 2015 - 16 juli 2016

Bij Codarts Rotterdam is het onderwijs in muziektheorie nu sterk plaats-, tijd- en docentgebonden. Via blended learning wil Codarts dit onderwijs doelmatiger en toegankelijker maken.


Erasmus Universiteit Rotterdam
Flipping the Master - Efficiëntere voorbereiding van de klinische stages in de masterfase van geneeskunde

Looptijd: 1 september 2015 - 31 december 2016

De Erasmus Universiteit gaat het onderwijs voorafgaand aan coschappen efficiënter inrichten. Zij gaat over op de flipping de classroom-aanpak, waarbij onder andere het kennisonderwijs online en flexibeler wordt aangeboden en tijdens het contactonderwijs meer ruimte is voor verdieping.


NHL Hogeschool, Haagse Hogeschool
Denken, doen, delen

Looptijd: 1 mei 2015 - 1 augustus 2016

Studenten en professionals in openbaar bestuur doen in 2 online courses én fysieke bijeenkomsten, gezamenlijk kennis op over maatschappelijke veranderingen en de implicaties daarvan voor het functioneren van de overheid.


Tilburg University, Open Universiteit Nederland
Data Science voor alfa en gamma

Looptijd: 1 juni 2015  - 31 augustus 2016

In deze Massive Open Online Course (MOOC) met automatisch gegenereerde feedback leren studenten in alfa- en gammastudierichtingen grote onderzoeksdatabestanden verwerken en analyseren.


TU Delft
Flexibele leerroutes in Responsible Innovation

Looptijd: 1 september 2015 - 31 december 2016

De TU Delft wil haar kennis over Responsible Innovation beschikbaar maken voor zowel studenten als professionals. Die hebben verschillende leerroutes. Daarom gaat de TU Delft flexibele online content ontwikkelen over Responsible Innovation, waarmee beide doelgroepen goed bediend kunnen worden.


Universiteit van Amsterdam
Open Online Cursus Big History

Looptijd: 4 mei 2015 - 22 juli 2016

Om aan de grote vraag naar Big History-onderwijs te voldoen, ontwikkelt de UvA een open online cursus die voor iedereen beschikbaar is. Kennisclips door experts in het vakgebied vormen de basis. Andere instellingen kunnen de cursussen naar wens bewerken.


Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht
Topic Oriented Open Learning (TOOL) platform anatomie

Looptijd: 1 september 2015 - 1 januari 2017

Het LUMC en de Universiteit Maastricht ontwikkelen samen met Nederlandse en Vlaamse anatomie-afdelingen een open leerplatform waarin kwaliteitsgecontroleerde anatomische content en leermiddelen voor iedereen vrij beschikbaar gesteld worden. Zo hebben studenten makkelijker toegang tot goede content en krijgen docenten hulpmiddelen voor hun onderwijs.


Universiteit Leiden
On Being a Scientist

Looptijd: 1 mei 2015 - 1 augustus 2016

Wetenschappelijke normen en waarden leer je niet uit een boek. Daarom ontwikkelt de Universiteit Leiden de online cursus 'On Being a Scientist'. Met daarin een grote rol voor filmdramafragmenten en hoe je die zelf kunt maken als onderwijsontwikkelaar. Op donderdag 7 april vond in Leiden de première plaats van de basis van deze cursus: de fictiefilm ‘On being a scientist’. De film is met een open licentie beschikbaar op internet.


Universiteit Utrecht
Open en Gepersonaliseerd Statistiekonderwijs

Looptijd: 1 juni 2015 - 1 oktober 2016

De Universiteit Utrecht gaat open, gepersonaliseerde statistiekmodules ontwikkelen voor bachelor-studenten. Deze kunnen zo via een persoonlijk online leerarrangement hun statistekprestaties verbeteren en eventuele achterstand inhalen.


Wageningen University
Open en online cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid

Looptijd: 1 augustus 2015 - 30 november 2016

De systeemanalytische benadering is belangrijk bij het onderzoek naar optimale wereldvoedselvoorziening. Om kennis van systeemanalyse doelmatiger en breder te verspreiden, ontwikkelt Wageningen University een online cursus (SPOC en MOOC).


Wageningen University
Open en online cursus Voedselveiligheid

Looptijd: 1 augustus 2015 - 30 november 2016

Er bestaan veel misverstanden rondom voedselveiligheid. Om kennis over dit onderwerp doelmatiger en breder te verspreiden onder studenten en andere geïnteresseerden, ontwikkelt Wageningen University een online cursus (SPOC en MOOC). 


Meer informatie

 

Laatste wijziging op 29 jan 2018