Resultaten stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Het ministerie van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. Op deze pagina vind je een overzicht van de resultaten van projecten die aan deze regeling hebben deelgenomen.

De projecten binnen de stimuleringsregeling Open en online onderwijs ronden gefaseerd af. Zodra de resultaten van een project beschikbaar zijn, krijgen ze een plaats op deze pagina.

Overall resultaten eerste en tweede ronde stimuleringsregeling

De projectleiders van de eerste en de tweede ronde van de stimuleringsregeling hebben hun projecten afgerond en delen hun ervaringen in de uitgave Geleerde lessen stimuleringsregeling Open en online onderwijs en boegbeeldbeeldprojecten (pdf).

Overzicht projecten naar thema:

Aarde en milieu
Economie
Exact en informatica
Gezondheid
Inter-disciplinair

Taal en communi-catie

Kunst en cultuur
Recht en bestuur
Techniek
Onderzoek: het SOONER onderzoeksproject van de Open Universiteit en Universiteit Utrecht doet flankerend onderzoek naar de projecten binnen deze stimuleringsregeling, en combineert dit met bredere onderzoeksthema’s rondom open en online onderwijs. Zie voor meer informatie www.sooner.nu.

 

Open en Online Cursus Systeemanalyse en Duurzaamheid - Wageningen University

Online cursus maakt onderwijs in systeemanalyse doelmatiger.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- MOOC Food Security and Sustainability: Systems thinking and environmental sustainability
(beschikbaar op EdX als self-paced course)
- 79 losse video’s  over voedselveiligheid, systeemanalyse en duurzaamheid
- Beschikbaar onder CC BY NC ND

Masterstudenten
(keuzevak voor 3 credits, tentamen op locatie)

 

 

Open en online cursus Voedselveiligheid - Wageningen University

Kennis over voedselveiligheid wordt breder en doelmatiger verspreid met online cursus.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- MOOC Nutrition and Health: Food Safety (beschikbaar op EdX als self-paced course)
- 100 losse video’s en animaties over voedselveiligheid (beschikbaar op YouTube)
- Beschikbaar onder CC BY NC ND

Aangeboden als bijspijkercursus aan aankomende
masterstudenten van de WUR

 

Naar buiten! Open en online onderwijs op locatie - Universiteit Utrecht

Ontwikkelen van een onderwijsontwerp waarbij locatiegebonden les- en kaartmateriaal online beschikbaar zijn tijdens excursies.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- Onderwijspakketten voor excursies

  • Fietsexcursie Geologie van Nederland
  • E-module Measurement Uncertainty
  • Stadsrondleiding Berlijn
  • Veldwerk Berlijn en Wroclaw

- Onderwijsontwerp, Werkbeschrijvingen en rapportages met onder andere:

  • Werkplan Collector for ArcGIS Online
  • Werkplan ontwikkelen excursies met izi.TRAVEL
  • Werkplan digitaal kaartmateriaal in pdfMAPS / Avenza Maps

Wisselende licentie:  CC BY 4.0, CC BY NC SA 4.0.

Opleidingen Geowetenschappen in het hbo en wo, en mogelijk ook in aangepaste vorm voor een breder publiek

 

Practicumclips Life Sciences – Wageningen University

Laboratoriumpractica doelmatiger maken met kennisclips 

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Ervaringen en resultaten van dit project

- 125 practicumclips via de website en YouTube
- Beschrijvingen voor de opnames van de practicumclips en lessons learned 

Al het onderwijsmateriaal is beschikbaar onder CC BY 3.0

Studenten Life Sciences

 

Online training in business model innovation - TU Delft

Online cursussen waarmee mkb-bedrijven in heel Europa hun businessmodel kunnen innoveren

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Ervaringen en resultaten van dit project

- 5 MOOC’s met ondertiteling in 5 talen:

- 3 webinars:

- Presentatie met lessons learned

Evaluaties en promotiematerialen op aanvraag beschikbaar

Beschikbaar onder de licentie: CC BY-NC

Europese mkb-bedrijven

 

Open en Gepersonaliseerd Statistiekonderwijs – Universiteit Utrecht

Open, gepersonaliseerde modules maken het statistiekonderwijs doelmatiger en toegankelijker.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project
- Overzicht documenten en artikelen op de website van dit project

- 8 modules elementaire statistiek
- Beschikbaar onder CC BY NC SA 4.0 Internationaal

Bacheloronderwijs voor studenten met uiteenlopende achtergronden, o.a. sociale, (bio-)medische en economische wetenschappen

 

Wetenschappelijke programmeerskills voor iedereen - Universiteit van Amsterdam

Open en online cursus voor programmeervaardigheden bètastudenten 

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Ervaringen en resultaten van dit project

- Online cursus met 8 modules
- 8 video’s
- 8 screencasts
- 2 feedbacktools:

- docentenhandleiding

Beschikbaar onder CC BY NC SA 4.0 Internationaal

Bètastudenten en andere vakgebieden zoals geesteswetenschappen, economie en psychologie.

 

Data Science voor alfa en gamma - Tilburg University, Open Universiteit Nederland

MOOC met automatisch gegenereerde feedback waarin studenten in alfa- en gammastudierichtingen grote onderzoeksdatabestanden verwerken en analyseren

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- Platform

- Een breed scala aan open leermaterialen zoals:
•    5 videotestimonials van data scientists werkzaam in de praktijk
•    6 video lectures Introductie data science
•    10 powerpointslides gekoppeld aan 19 video’s met uitleg over het gebruik van de datamining omgeving Orange
•    7 hands-on opdrachten gebaseerd op Orange
•    6  powerpointslides gekoppeld aan 24 video’s met uitleg over het gebruik van datamining omgeving WEKA
•    8 hands-on opdrachten gebaseerd op WEKA
•    Python-documentatie en tutorial

Beschikbaar onder de licentie CC BY-SA 3.0 Nederland

Alfa- en gammastudenten van bijvoorbeeld opleidingen als marketing, psychologie, rechten, economie en cultuurwetenschappen

 

Open Online Bètadidactiek - Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht

Online modules vakdidactiek voor bètavakken verhogen de kwaliteit van lerarenopleidingen

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- Onderwijsmaterialen rond 4 thema’s uit de disciplines wiskunde, scheikunde en natuurkunde
- Procesmodel voor co-design van online lesmateriaal vakdidactiek (pdf)
- Co-design and use of open online materials for mathematics and science didactics courses in teacher education: product and process (pdf)
- Casusbeschrijving in SURF publicatie Good practices: Open leermateriaal binnen vakcommunities

Beschikbaar onder licentie: CC BY 4.0

Eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen op het gebied van bètaonderwijs

 

Flipping the Master - Erasmus MC

Efficiëntere voorbereiding van de klinische stages in de masterfase van geneeskunde.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- 12 virtual patient cases
- 40 e-modules voor interne geneeskunde en KNO
- 99 video lectures voor het geneesmiddelenonderwijs met geneesmiddelen uit de exemplarische geneesmiddelenlijst
- Richtlijnen voor het ontwerp en de ontwikkeling van e-modules
- Template voor de ontwikkeling van e-modules, gebaseerd op gebruik van Xerte
- Richtlijnen voor docenten voor het borgen van de voorbereiding door studenten
- beschikbaar onder de licentie CC BY NC ND 4.0

Masterstudenten geneeskunde en andere (para)medische opleidingen

 

Topic Oriented Open Learning (TOOL) platform in de Anatomie - LUMC en Universiteit Maastricht

Anatomieleerplatform maakt peer-reviewed anatomiecontent en -leermiddelen open toegankelijk.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

Een breed scala aan open, peer reviewed anatomische leermaterialen zoals:

- Anatomische documenten
- Anatomische tekeningen en foto’s van diverse onderwerpen en regio’s
- Virtuele microscopische coupes
- Video’s
- Interactieve items
- Quizvragen (alleen voor docenten toegankelijk)
- Leerpaden en quizzen

Quiz-samensteller

Handleidingen

Verschillende Creative Commons Licenties

Studenten en docenten Anatomie

 

Bridging the gap – Dokters met verstand van zaken - Universiteit Utrecht

Online courses over de organisatie van zorg

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

3 online courses:

Calamiteiten in de zorg
Kosten en effecten
Politieke besluitvorming in de zorg

Licentie: CC BY-NC-ND 4.0

Aankomend artsen

 

On Being a Scientist – Universiteit Leiden

Filmdrama over wetenschappelijke integriteit.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- fictiefilm ‘On Being a Scientist’,
55 minuten film, bestaande uit 9 losse scènes, maar ook als een complete film te zien.
beschikbaar onder CC BY
- per filmscène zijn achtergrondteksten, presentatie-sheets, groepsopdrachten, individuele opdrachten en tentamenvragen gemaakt. Beschikbaar als MOOC via Coursera.
- checklist voor het maken van video voor het onderwijs (i.s.m. SIG Media&Education en SURF)

Bachelorstudenten in het wetenschappelijk onderwijs

 

Onderwijsintensivering op maat via formatief toetsen - Universiteit van Amsterdam

Onderwijs op maat aan groepen samengesteld op basis van learning analytics

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Ervaringen en resultaten van dit project

- 28 Kennisclips. Zie het Excel-bestand met YouTube-linkjes in de projectmap op SURFdrive
- Itembank met opgaven voor formatieve toetsen over vak Onderzoeksopzet
- Beslisboom voor structurering van studiestof
- Illustratie van learning analytics-analyse en tips voor docenten mbt learning analytics

Beschikbaar onder CC BY NC SA 4.0

Bachelorstudenten Onderwijskunde, vak Onderzoeksopzet

 

Flipping Education in Research Methods - Universiteit Twente

Flipping-the-classroomprincipe maakt het onderwijs in methoden en technieken doelmatiger

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Ervaringen en resultaten van dit project

- 60 korte (Engelstalige) video's met uitleg over methoden en technieken, een handleiding en oefenmateriaal 
- toelichting en handleiding voor docenten

Beschikbaar onder CC BY SA 3.0

Studenten sociale wetenschappen 

 

Open online course Beter schrijven in het hoger onderwijs - Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam

Vernieuwende online cursus verbetert schrijfgedrag en eindproduct

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Ervaringen en resultaten van dit project

- MOOC Beter schrijven
Beschikbaar onder CC BY 3.0

Studenten en docenten in het hbo en wo

 

Ethical dilemmas in communication

MOOC maakt onderwijs over ethische dilemma’s in communicatie voor iedereen bereikbaar

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- MOOC Media Ethics and Governance
- Kennisclips

Licentie: CC BY-NC 4.0

- Derdejaarsstudenten Communicatiewetenschap en communicatie-professionals die te maken hebben met ethische keuzes

 

Muziektheoretische education online – Codarts Rotterdam

Studenten doen hun muziektheoretische kennis op via blended learning.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaring van dit project

- Moodle omgeving met 3 theoriemodules (praktische muzieknotatie en audiobewerking, basic music theory, analyse popmuziek),
beschikbaar onder CC BY NC 4.0
- Platform met informatie over het inrichten van een Moodle en het gebruik ervan in het onderwijs.

-Propedeusestudenten Docent muziek

 

Open online cursus Big History – Universiteit van Amsterdam

Open online cursus maakt Big history-onderwijs beter toegankelijk.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- Een cursus bestaande uit kennisclips, quizzes en opdrachten op Coursera
- Een cursus bestaande uit kennisclips en opdrachten op Chronozoom
- Kennisclips op een YouTube-kanaal
- Beschikbaar onder de licentie CC BY 4.0 internationaal

Iedereen met interesse in de ontwikkeling van universum, aarde, en de menselijke samenleving

 

Denken, delen, doen - NHL Hogeschool & Haagse Hogeschool

Kennisuitwisseling tussen onderwijs en praktijk in openbaar bestuur bevorderen met blended learning.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- Open en online cursus Challenging Government
- Overzicht van relevante bronnen en formatieve toets
- Beschikbaar onder CC BY SA 4.0

Hbo-bachelorstudenten Bestuurskunde en professionals

 

WE-Mediate - Maastricht University

Rechtenstudenten leren mediationvaardigheden aan via multimedia-omgeving

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- Kennisclips op YouTube verzorgd door externe experts en docenten
- De open cursus draait één of twee keer per jaar via https://wemediate.coursesites.com
- Beschikbaar onder licentie CC BY NC SA 3.0

Rechtenstudenten

 

Flexibele leerroutes in Responsible Innovation – TU Delft

Online content over maatschappelijk verantwoord innoveren beschikbaar gemaakt voor verschillende doelgroepen.

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- Een MOOC over Responsible Innovation op EdX
- Het e-book bij deze MOOC
- Een gezamenlijk onderzoeksplatform voor studenten van de minors Responsible Innovation, International Entrepreneurship & Development, Companies & Innovation en het vak ‘duurzaamheid’.
- Een online onderwijspakket voor professionals
- Beschikbaar onder de licentie CC BY 4.0 internationaal

- Studenten van de minoren Responsible Innovation, International Entrepreneurship & Development, Companies & Innovation
- Professionals werkzaam in bovengenomende gebieden

 

Sketchlab - Universiteit Twente

Digitaal platform voor het efficiënt leren van schetsvaardigheden voor ingenieurs

Projectinformatie Open beschikbaar onderwijsmateriaal Doelgroep/context

- Resultaten en ervaringen van dit project

- Sketchlab-platform met daarop een lessenserie van video’s en opdrachten 
- Handleiding over onderwijskundig ontwerp (pdf)
- Code en documentatie van het platform
- Video's beschikbaar onder de licentie  CC BY NC ND 4.0 Internationaal
- Code source/software beschikbaar onder Apache license

 

- Studenten van de opleidingen Creative Technology en Industrial Design 

 

Laatste wijziging op 03 jan 2019