Toegang tot leermaterialen

Als studenten en docenten altijd en overal toegang krijgen tot een diversiteit aan leermaterialen, vergroot dat de mogelijkheden om het onderwijs flexibel in te richten. SURF wil ervoor zorgen dat studenten online toegang hebben tot leermaterialen en dat docenten open leermaterialen samen kunnen ontwikkelen en delen.

Leermateriaal op maat aanbieden

SURF wil instellingen helpen om toegang tot leermateriaal te organiseren voor studenten en docenten. Het is van groot belang dat studenten online de beschikking hebben over meer en divers studiemateriaal van uitgeverijen tot open leermaterialen. Dat maakt tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk.

Infrastructuur voor open leermaterialen

SURF ontwikkelt een infrastructuur voor open leermaterialen op basis van de wensen van docenten die onderling onderwijsmateriaal willen delen. Die infrastructuur sluit aan op bronnen voor het delen van open leermaterialen in binnen- en buitenland en moet daarom voldoen aan internationale standaarden voor metadatering en uitwisseling van gegevens. Maar de infrastructuur moet vooral ook eenvoudig in gebruik zijn voor studenten en docenten.

Strategie en beleid voor open leermaterialen

Instellingen en docenten binnen het Nederlandse hoger onderwijs ontwikkelen en gebruiken nog niet op grote schaal open leermateriaal. Door instellingen te helpen met een heldere strategie en beleid kunnen we een impuls geven aan het ontstaan van een cultuur van delen en hergebruiken van leermateriaal. Daarom ontwikkelt SURF in 2017 met instellingen praktische handreikingen voor het opstellen van beleid voor het delen en hergebruiken van open leermaterialen. Ook organiseren we een leerlijn voor instellingen die daadwerkelijk beleid willen maken op dit gebied.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt subsidie beschikbaar voor onderwijsinstellingen die willen experimenteren met open en online onderwijs. De stimuleringsregeling bestaat uit twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. SURF coördineert deze regeling en zorgt dat lessen en conclusies uit de projecten voor het hele onderwijs beschikbaar komen. Tot 15 december 2017 kunnen instellingen projecten indienen voor de vierde call van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs.

Boegbeeldprojecten ter bevordering van het delen van leermaterialen

Het Ministerie van OCW heeft in haar strategische agenda “HO2025, de waarde(n) van weten” onder meer als ambitie geformuleerd dat in 2025 alle docenten in het hoger onderwijs hun leermaterialen delen. Om de adoptie van het delen en hergebruiken van leermaterialen te bevorderen werken instellingen in het hoger onderwijs aan zogenoemde ‘boegbeeldprojecten.’

eStudybooks

In het project eStudybooks zorgen we dat studenten toegang krijgen tot online studieboeken van verschillende uitgevers via een abonnementsmodel. We testen dat eerst in een pilot met studenten Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hun ervaringen geven inzicht in het mogelijk succes van een abonnementsmodel voor studieboeken en vormen de basis voor eventuele vervolgstappen. Denk aan een nieuwe pilot met een andere opleiding of meer instellingen.

 Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 17 jul 2017