Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie

Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF presenteren gezamenlijk de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Met deze agenda gaan de 3 partijen zoeken naar een gezamenlijke koers om het onderwijs succesvol te veranderen. Vanaf 2018 starten diverse projecten om technologie in te zetten om onderwijsinnovatie te versnellen.

Technologie inzetten om te versnellen

Instellingen en opleidingen zijn al volop bezig met onderwijsinnovatie, maar dit heeft nog niet geleid tot grootschalige veranderingen in het onderwijs. Er is alle reden om technologie beter te benutten om onderwijsinnovatie in het Nederlandse hoger onderwijs te versnellen. Met technologie kunnen we het onderwijs toegankelijker maken en beter laten aansluiten bij de behoeften van de student.

Digitalisering biedt kansen

Het is duidelijk dat digitalisering een grote impact zal hebben op het onderwijs. Met de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie laten universiteiten, hogescholen en SURF zien dat ze hun krachten willen bundelen om gedeelde ambities in digitalisering en innovatie in het onderwijs versneld te realiseren.

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren door digitale vaardigheden op te nemen in de curricula
  • Flexibilisering van het onderwijs om studenten op maat te bedienen
  • Slimmer en beter leren met technologie ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

Samenwerken

Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF gaan gezamenlijk op zoek naar synergie. De 3 partijen zetten in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen. Gezamenlijk kunnen instellingen bijvoorbeeld organiseren dat studenten beschikken over digitaal leermateriaal, en dat docenten in staat zijn elkaars leermateriaal te (her)gebruiken. Alle instellingen kunnen profiteren van betere bundeling van onderzoek naar de effectiviteit van onderwijsinnovatie. En gezamenlijk optrekken richting EdTech-bedrijven zorgen voor een betere synergie tussen onderwijs en leveranciers.

Uitvoering in 2018

Om de verdere uitvoering vorm te geven wordt een stuurgroep ingesteld die bestaat uit bestuurders van de onderwijsinstellingen en SURF. Uiterlijk mei 2018 legt de stuurgroep een vierjarige werkagenda met concrete stappen voor aan de besturen van de 3 organisaties.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
08 nov 2017
Laatste wijziging op 20 feb 2018