Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT

Eind 2017 presenteerden Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF de Versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie. Met deze agenda gingen wij op zoek naar een gezamenlijke koers om het onderwijs succesvol te veranderen. In het nieuwe Versnellingsplan beschrijven we de opzet van een 4-jarig programma om de ambities te realiseren.

Welke kansen biedt digitalisering?

Digitalisering biedt kansen voor het hoger onderwijs in Nederland. Daarom trekken Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF samen op en formuleerden we in de Versnellingsagenda onderwijsinnovatie de volgende gezamenljke ambities:

  1. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  2. Flexibilisering van het onderwijs
  3. Slimmer en beter leren met technologie

Van agenda naar plan: hoe gaan we de ambities waarmaken? 

De Versnellingsagenda onderwijsinnovatie bevatte de ambities voor het hoger onderwijs, maar gaf nog niet aan hoe die ambities waargemaakt zouden worden. Onder regie van een stuurgroep bestaande uit bestuurders van VSNU, VH en SURF is de versnellingsagenda uitgewerkt tot een Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT. Dit plan beschrijft het 4-jarige programma om de ambities waar te maken. 

Werving voor de uitvoering gestart

De werving van deelnemende instellingen voor de uitvoering van het Versnellingsplan is gestart op 22 mei 2018. Deze werving is onder voorbehoud van het beschikbaar komen van voldoende financiële middelen, omdat er nog geen duidelijkheid is over de financiële bijdrage van het ministerie van OCW. Daarover wordt in juni 2018 uitsluitsel verwacht. 

Over het Versnellingsplan

cover versnellingsplan

Het is duidelijk dat digitalisering een grote impact zal hebben op het onderwijs. Het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT biedt ruimte aan universiteiten en hogescholen om substantiële stappen te zetten, binnen hun eigen instelling én in samenwerking met andere instellingen.

Binnen het 4-jarige Versnellingsplan werken universiteiten en hogescholen in 8 zones aan versnelling van onderwijsinnovatie met ICT:

1. Faciliteren en professionaliseren van docenten
2. Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
3. Flexibilisering van het onderwijs
4. Naar digitale (open) leermiddelen
5. Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata
6. Evidence-based onderwijsinnovatie met ICT
7. Samenwerking met EdTech
8. Gezamenlijk koersen op versnelling

Deelname aan het Versnellingsplan 

Instellingen die mee willen doen aan een of meer versnellingszones van het Versnellingsplan kunnen zich aanmelden voor deelname. Alle CvB’s van hogescholen en universiteiten hebben op 22 mei 2018 een brief ontvangen met het verzoek om uiterlijk 13 september door te geven of en zo ja aan welke zones zij willen deelnemen. 

Meer informatie vind je in het Versnellingsplan (pdf) en in het profiel voor aanvoerders en leden van versnellingsteams (pdf). 

Informatiebijeenkomsten

Ter voorbereiding op de mogelijke deelname in de versnellingszone(s), organiseert het programmateam informatiebijeenkomsten voor medewerkers van instellingen. Deze vinden plaats op (inschrijven kan via de links):

Alle bijeenkomsten vinden plaats bij SURF in Utrecht (contact en route).

Contact

Heb je vragen over het Versnellingsplan? Neem dan contact op met

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
08 nov 2017
Laatste wijziging op 28 jun 2018