Versnellingsplan - Zone Naar digitale (open) leermiddelen

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT is opgedeeld in 8 versnellingszones waarbinnen 40 universiteiten en hogescholen samenwerken. Een aanvoerder van een van de instellingen geeft leiding aan een versnellingsteam met vertegenwoordigers van de deelnemende instellingen.

Aanvoerder Robert Schuwer:

"In de zone 'Naar (open) digitale leermiddelen, wordt gestreefd naar het bereiken van een situatie waarin instellingen een mix van open en gesloten digitale leermaterialen kunnen aanbieden aan hun studenten, optimaal voor de onderwijsambities van een instelling. De instellingen in deze zone gaan gezamenlijk activiteiten uitvoeren op de thema’s didactiek, infrastructuur, creatie en hergebruik, business cases voor instellingen voor open en gesloten leermateriaal en randvoorwaardelijke aspecten zoals beleid."

Team Naar digitale (open) leermiddelen

Maak kennis met het versnellingsteam:

Erasmus Universiteit Rotterdam Wouter Kleijheeg
Fontys Hogescholen Robert Schuwer (aanvoerder)
Hanzehogeschool Gerlien Klein
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Hans Beldhuis
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) Vincent de Boer
TU Delft Nicole Will
Universiteit Leiden Cynthia van der Brugge
Universiteit Maastricht Frederike Vernimmen - de Jong
Vrije Universiteit Arjan Schalken
Wageningen University Marijn Post
SURF Kirsten Veelo (verbinder)

 

Aanvoerder Robert Schuwer

Accept third party cookies to view this content.

Laatste wijziging op 19 dec 2018

Meer informatie