Open science

Met het innovatieprogramma Open science heeft SURF de ambitie om het gehele onderzoeksproces toegankelijker te maken, en samenwerking en deelname te vereenvoudigen en te faciliteren met beleid en infrastructuur. Hiermee draagt SURF bij aan de Open Science Cloud, een Europese ambitie om onderzoeksgegevens openbaar toegankelijk te maken.

Wat is het doel van het programma?

De ambitie van SURF met het innovatieprogramma Open science is om het gehele onderzoeksproces toegankelijker te maken, en samenwerking en deelname te vereenvoudigen en te faciliteren met beleid en infrastructuur. Dit resulteert in de volgende 2 doelen:

Resultaten en data vrij toegankelijk

Open science houdt onder meer in dat onderzoeksresultaten die zijn betaald uit publieke middelen wereldwijd vrij toegankelijk zijn. Het gaat daarbij niet alleen om wetenschappelijke publicaties, maar ook om andere vormen van wetenschappelijke output. Ook onderzoeksdata moeten in principe met anderen gedeeld kunnen worden. Zo kunnen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen waardevolle kennis benutten.

Zorgen voor aansluiting

Met de activiteiten binnen dit innovatieprogramma willen we ervoor zorgen dat de e-infrastructuur die open science mogelijk maakt, goed aansluit bij de behoeften van gebruikers. Diensten en ondersteuning stemmen we af op wat onderzoekers nodig hebben. Daarnaast zorgen we ervoor dat nationaal beleid over open science aansluit op internationaal beleid. En ten slotte willen we de samenwerking in en kennisontwikkeling over ondersteuning van open science vergroten.

Wat doen we in het programma?

Activiteiten die we in dit programma onder andere uitvoeren zijn het managen van onderzoeksdata, en het verzorgen van federatieve toegang tot de e-infrastructuur en open access tot onderzoeksresultaten. Ook faciliteren we samenwerking, training en kennisuitwisseling rondom onderzoeksdatamanagement. Daarnaast slaan we de brug naar de European Open Science Cloud. Door deze activiteiten te bundelen in 1 programma kunnen we nog beter samenwerken met instellingen, onderzoekers en onderzoekscommunity's, onderzoeksinfrastructuren, onderzoeksfinanciers en ICT-dienstverleners.

Wat hebben onderwijs- en onderzoeksinstellingen hieraan?

Ondersteunen werkprocessen

SURF ondersteunt de werkprocessen van onderzoekers en de nationale en internationale samenwerking tussen onderzoekers. Ze kunnen bijvoorbeeld optimaal gebruikmaken van reken-, data- en netwerkdiensten en krijgen ondersteuning bij het omgaan met onderzoeksdata en publicaties.

Brug tussen beleid en diensten(ontwikkeling)

SURF helpt instellingen met het slaan van een brug tussen beleid en diensten & dienstenontwikkeling. Dat doen we door ICT-diensten zodanig aan te bieden dat onderzoekers ze gemakkelijk kunnen gebruiken en dat ze passen binnen de beleidskaders van onderzoeksfinanciers en onderzoeksinstellingen.

Stimulans samenwerking

SURF neemt samen met instellingen de technische, administratieve, financiële en juridische hindernissen weg waar onderzoekers tegenaan lopen bij het gebruiken van e-infrastructuur en het delen van de resultaten en data van hun onderzoek. 

Welke projecten zitten in dit programma?

Binnen het innovatieprogramma 'Open Science' voeren we 10 projecten uit:

Meer informatie

Laatste wijziging op 03 jan 2019

Meer informatie