Enabling Dynamic Services

In de periode 2015-2018 ontwikkelt SURF technologieën om onderdelen van de e-infrastructuur zo optimaal mogelijk in te zetten en met elkaar te verbinden. Het doel is technische integratie van separate onderdelen van de e-infrastructuur te bewerkstelligen om zo dichter aan te sluiten bij de vraag van de gebruiker.

Ambitie innovatieproject

SURFnet, SURFsara en het NLeSC werken aan technologieën die het mogelijk maken om beschikbare onderdelen van de e-infrastructuur op een dynamische manier in te zetten ten behoeve van diensten. Dit project borduurt voort op de ervaring die is opgedaan met dynamische lichtpaden, virtualisatie en eSTeP (eScience Technology Platform).

Verkenning en visievorming

In 2015 bepalen we behoeften van de doelgroep en technologische mogelijkheden worden verkend voor het optimaal inzetten van gedistribueerde diensten. Deze diensten kunnen ook eigendom van een instelling zijn. Afstemming met de instellingen is daarom van groot belang om de toegang tot die diensten te bepalen. Proofs of concept worden uitgevoerd met wetenschappelijke projecten die door het NLeSC worden ondersteund. Op basis van de resultaten zal een plan van aanpak voor 2016-2018 worden geformuleerd.

Meer informatie

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 01 feb 2018