Identifiers voor het registreren van onderzoeksresultaten

Het is belangrijk om als instelling te kunnen vaststellen wie welke (open access) onderzoeksresultaten oplevert. Dat wordt gedaan met persistente identifiers: unieke labels naar een digitaal object. In dit project stimuleert SURFmarket de implementatie van de auteursidentifier ORCID met een pilot project.

Vastleggen van onderzoeksinformatie met identifiers

Voor instellingen is het van groot belang om te weten wie er precies wat heeft geproduceerd aan onderzoeksresultaten. Instellingen leggen dit soort ‘onderzoeksinformatie’ doorgaans vast in een Current Research Information System (CRIS).

Om bijvoorbeeld onderzoeksinformatie goed te kunnen vastleggen in een systeem, is het van belang dat een publicatie bij een instelling wordt toegeschreven aan juiste afdeling en persoon. En dat dit op zowel nationaal en internationaal gebeurt. Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het niet. Om dit toch op een goede manier te kunnen doen worden Identifiers gebruikt: unieke labels naar een digitaal object.

Auteurs- en instellingsnamen apart registreren

Het probleem bij het registreren van onderzoeksresultaten is dat auteursnamen en instellingsnamen niet uniek en niet permanent zijn. Dit levert op het gebied van personen bijvoorbeeld een probleem bij het maken van complete publicatielijst voor “Sanne de Jong” (of Jan Jansen, of Yu Wang). Om welke van de vele Sanne de Jong’s gaat het dan? Dit is een voorbeeld van de reden waarom auteurs- en instellingsnamen op een aparte wijze geregistreerd moeten worden en er hiervoor een standaard nodig is.

De DAI als nationale standaard

In Nederland hebben we met Digital Author Identifier (de DAI) al een nationale oplossing gevonden voor het registratieprobleem. Hiermee krijgen personen een uniek nummer toegekend wat vergelijkbaar is met een Burger Service Nummer voor Onderzoekers. Op deze wijze is een complete lijst van publicaties van één persoon te vinden met een specifiek nummer. De DAI wordt echter alleen in Nederland gebruikt en onderzoek is uiteraard een internationale aangelegenheid.

Internationale Standaarden; ORCID en ISNI

In de afgelopen jaren hebben internationale ontwikkelingen plaatsgevonden. Met name de International Standard Name Identifier (ISNI) en de  Open Researchers and Contributor ID (ORCID) hebben zich aangediend als 2 internationale alternatieven voor de DAI.

  • De  ISNI richt zich op een brede groep van personen die ‘werken’ produceren. Dat kunnen onderzoeken zijn maar denk bijvoorbeeld ook aan muziek, theater en kunst. ISNI richt zich voornamelijk op het integreren van bestaande databases zoals de NTA. Hiermee staat het dicht bij de bibliotheekwereld omdat deze sector van oorsprong dergelijke kwalitatief hoogwaardige bronbestanden beheert.
  • ORCID richt zich specifiek op wetenschappelijke auteurs op basis van directe zelfregistratie met de zogenaamde author-claim. ORCID biedt de mogelijkheid een publiek profiel bij te houden met een overzicht van resultaten.  Door de laagdrempeligheid van het aanvraagproces staat ORCID dichtbij de onderzoeker.

Pilot project ORCID

De DAI is een aantal jaren beheerd door de nationale DAI werkgroep. Deze werkgroep heeft samen met SURFmarket in 2015 een nota opgeleverd over de toekomst van auteursidentifiers in Nederland. Deze nota geeft een uitgebreid overzicht van de stand van zaken, de recente ontwikkeling en eindigt met een negental aanbevelingen hoe verder te gaan. Een van de aanbevelingen was het starten van een pilot project bij de implementatie en het gebruik van ORCID gecoördineerd door SURFmarket. Deze pilot is eind 2015 van start gegaan. In 2016 worden de geleerde lessen uit de pilot bij implementatie van de ORCID opgeleverd. Daarbij zit ook een scenarioschets over hoe we in Nederland een eventuele nationale oplossing kunnen toepassen.

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 18 apr 2017