Nationale en internationale afstemming en samenwerking

Open access is een wereldwijde beweging met veel belanghebbenden. Samenwerking en afstemming zijn hierbij essentieel.

Afstemming en samenwerking 

Op nationaal niveau wordt met alle betrokken stakeholders overlegd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door deelname aan de Taskforce Open Access die door het ministerie van OCW wordt voorgezeten. Een samenwerkingsverband dat zich ook goed leent voor afstemming en samenwerking rondom open access op Europees vlak is Knowlegde Exchange. Daarnaast is SURFmarket lid van CNI om ook de Noord Amerikaanse ontwikkelingen op de voet te volgen.

HBOAward

De impact van praktijkgericht onderzoek op de samenleving kan vergroot worden door opgeleverde kennisproducten open access toegankelijk te maken. In het hbo wordt er door allerlei betrokkenen hard gewerkt aan het toegankelijk maken van deze onderzoekresultaten: onderzoekers, lectoren, onderzoeksondersteuning, bibliotheken, beleidsmedewerkers en bestuurders. De meest spraakmakende initiatieven maken vanaf 2017 kans op een HBOAward, ter inspiratie voor het hele veld. 

BeVLOGen over Open Science

Er gebeurt op de hogescholen veel om praktijkgericht onderzoek zo open en toegankelijk mogelijk te maken. Dat is echter niet altijd even zichtbaar. In een serie vlogs laat SURF samen met verschillende hogescholen zien wat er bij hen voor en achter de schermen gebeurt om Open Science in het hbo mogelijk te maken en wat hen dit oplevert. Onderzoekers, beleidsmedewerkers, bestuurders, ondersteuners en andere betrokkenen laten zien waarom open science belangrijk is, wat de valkuilen of drempels zijn, wat de impact is op het onderzoek zelf en wat hun ambities voor de toekomst zijn. 

Bekijk de vlogs van de hogescholen

Meer informatie 

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 14 aug 2018