Sebastiaan Peek en Eveline Wouters: Een zo open mogelijk onderzoeksproces

Voor Sebastiaan Peek was het vanaf de start van zijn promotie duidelijk: zijn onderzoeksresultaten moesten zo snel en wijd mogelijk verspreid worden. Samen met zijn copromotor Eveline Wouters zette hij open acces in zodat zijn onderzoek voor en met het werkveld gedaan kon worden.

Snel en wijd verspreiden

Voor Sebastiaan Peek was het vanaf de start van zijn promotie duidelijk: zijn onderzoeksresultaten moesten zo snel en wijd mogelijk verspreid worden. Zijn onderzoek aan de Fontys Paramedische Hogeschool (lectoraat Health, Innovations and Technology) en Tilburg University (Tranzo) richt zich op de vraag: wat zorgt ervoor dat ouderen technologie accepteren en gebruiken, waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Een multidisciplinair, praktijkgericht vraagstuk waarvan de bevindingen juist niet in een beperkte kring gedeeld moeten worden. Open access is dus essentieel, en dat telt zwaarder dan de status van het tijdschrift waarin hij publiceert.

Oordeel van de jury

"Dit is een mooi voorbeeld van een individueel verhaal van een onderzoeker die duidelijk voor open science kiest en daarmee dus ook voor open access. We zien dit als inspiratie dat je ook in je eentje invloed kunt hebben en iets kunt bereiken."

De award werd in ontvangst genomen door: Sebastiaan Peek en Eveline Wouters.

Deel je kennis, daar leer je zelf ook van

Sebastiaan en zijn copromotor Eveline Wouters wachtten niet met kennisdeling tot na het promotietraject. Vanaf het begin was duidelijk dat dit onderzoek voor en met het werkveld gedaan moest worden. Dat betekende dat het netwerk van professionals, die zich bezighouden met ouderenzorg en technologie, betrokken was bij alle (tussen)stappen. Zij zijn namelijk in staat goede (praktijk)input te leveren en zijn gebaat bij de uitkomsten van het onderzoek. Door intensief contact met een brede kring aan stakeholders, leer je als onderzoeker ook weer veel. Deze instelling sluit naadloos aan op de positie van Fontys als kennispartner in de regio.

Drempels

Sebastiaan zijn open houding is mede ontstaan door de drempels die hij zelf heeft ervaren. Voor zijn multidisciplinaire onderzoek had Sebastiaan publicaties nodig van journals uit vakgebieden waar ze bij de Paramedische Hogeschool niet op geabonneerd waren. De bibliotheekmedewerkers van Fontys ondersteunde hem door op zoek te gaan naar betaalde versies van benodigde artikelen. Juist voor multidisciplinaire onderzoekers moet het zo open mogelijk delen de norm zijn. Zowel in zijn onderzoek zelf als bij het verspreiden van het onderzoek speelt het weghalen van drempels daarom een belangrijke rol.

Openheid vóór impactfactor

Voor veel wetenschappelijke onderzoekers is de journal impact factor het belangrijkste criterium voor het selecteren van een journal om in te publiceren. Deze factor geeft de status van een journal weer, hoe hoger de status, des te beter dat is voor je carrière. Sebastiaan hanteerde een andere volgorde: in eerste instantie keek hij naar tijdschriften die thuis horen in zijn multidisciplinaire onderzoeksgebied, en waar open access een mogelijkheid was. Van het lijstje dat hij daaraan overhield, keek hij vervolgens naar de impactfactors. Gelukkig zijn de journals met de hoogste impactfactor in zijn vakgebied ook open access, dus dat viel mooi samen.

Meer dan publicaties delen

Voor Sebastiaan betekent toegankelijkheid meer dan alleen toegang verschaffen tot de PDF van een publicatie. Hij verspreidt de resultaten van zijn onderzoek via verschillende kanalen, zoals blogs en websites. Daarnaast heeft hij een samenvatting van zijn belangrijkste werk tot nu toe gemaakt en verspreid. Op www.fontys.nl/langerthuis staat de verzameling van alle publicaties en ander materiaal dat voortgekomen is uit het onderzoek. Duidelijk is ook dat het project een team effort was, waar Fontys docenten en consortium partners samen relevante kennis en tools hebben opgeleverd.

Welkom op congressen

De open houding van Sebastiaan en open access publiceren heeft een positieve uitwerking. Hij wordt zeer regelmatig uitgenodigd om op congressen e.d. om over zijn onderzoek te spreken, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is voor promovendi. Ook krijgt hij positieve reacties en feedback uit het onderzoeks- én werkveld. En dat beperkt zich niet tot alleen Europa: in bijvoorbeeld Australië wordt zijn werk nu ook gebruikt en geciteerd door professionals, en in de VS worden zijn publicaties gebruikt in masteropleidingen. Sebastiaan merkt dat zijn houding ten opzichte van open access nog niet de standaard is en dat andere promovendi tussenresultaten nog niet delen; ze presenteren liever een volledig werk. Maar juist voor het beroepsveld kunnen ook tussenresultaten al impact hebben.

Open de toekomst in

Sebastiaan blijft ook in de toekomst voor ‘open’ staan, en wil het liefst een zo open mogelijk onderzoeksproces. Impact maken, je ideeën overbrengen en uitwisselen zijn allemaal belangrijker dan in welk journal je publiceert. Het gaat uiteindelijk om het idee en gedachtegoed achter al die publicaties, en dáár zou wat hem betreft dan ook altijd de focus op moeten liggen.

Meer informatie

Lees meer over de andere HBOAward winnaars:

Laatste wijziging op 08 sep 2017