Ondersteunen nieuwe businessmodellen voor 'open access publiceren'

Dit project richt zich op het ondersteunen van onderzoekers en instellingen om ‘open access publiceren’ makkelijk, inzichtelijk en beheersbaar te houden. Er worden nieuwe licentiemodellen ontwikkeld en er wordt geïnventariseerd welke nieuwe ICT- diensten en juridische expertise nodig zijn voor ‘open access publiceren’.

Business model voor de toekomst

De overgang naar een nieuw business model heeft voor zowel de uitgevers als voor de instellingen veel voeten in de aarde. De traditionele contracten gaan alleen in op de voorwaarden voor de toegang tot wetenschappelijke content. Bij een overeenkomst met open access worden bijvoorbeeld ook afspraken gemaakt over het publiceren van artikelen op het platform van een uitgever. Ook vanuit de politiek is er veel aandacht voor open access. Vanaf midden 2014 leidt VSNU in samenwerking met UKB en SURFmarket diverse onderhandelingen met diverse uitgevers rondom open access.

SURFmarket heeft binnen deze ontwikkeling 3 rollen die de transitie naar open access ondersteunen:

1. Ondersteunen van een nieuw licentiemodel

SURFmarket biedt ondersteuning bij de onderhandelingen voor de overeenkomsten met wetenschappelijke uitgevers. Dit bestaat uit:

  • het inbrengen van expertise bij het tot stand komen van nieuwe licenties met uitgevers;
  • het juridisch en financieel afwikkelen van de licenties en het informeren en de communicatie hierover;
  • het adviseren van de contactpersonen binnen het onderwijs.

Voor de overgang naar open access moeten de huidige voorwaarden ten aanzien van gebruiksrechten, prijzen en verdeling van de kosten worden aangepast. De traditionele overeenkomsten hadden namelijk alleen betrekking op het gebruik van de content. Met open acces komen er nieuwe afspraken over het publiceren van artikelen door individuele medewerkers van de instellingen. Dit heeft ook consequenties voor de werkprocessen van de instellingen en SURFmarket.

2. ICT-diensten inventariseren en ontwikkelen

De overgang naar open access maakt het noodzakelijk om ICT-diensten te inventariseren en waar nodig nieuwe te ontwikkelen. Dit is nodig om de transitie voor instellingen en onderzoekers te vergemakkelijken. Met deze diensten krijgen instellingen en onderzoekers inzicht in en grip op de kosten, kwaliteit en werkprocessen.

3. Juridische expertise verzamelen en uitwisselen

Onder dit deel valt het verzamelen en uitwisselen van juridische kennis voor het delen van onderzoeksresultaten over Open Science. Specifiek gaat het hier om het uitbreiden van de kennis op het gebied van auteursrechten en open access publiceren.

 

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 18 apr 2017