OpenAIRE 2020

OpenAIRE 2020 is een groot Europees project dat de ‘open access infrastructuur’ van Europa wil zijn. Net als alle Europese lidstaten neemt Nederland deel aan dit project. SURFmarket coördineert de activiteiten die bij de projectpartners NWO, Radboud Universiteit en het CWTS worden uitgevoerd.

Vrije toegang tot onderzoeksresultaten

Na 2 eerdere projecten is OpenAIRE 2020 het derde project in een omvangrijk programma met het doel de verdere implementatie van open access te bevorderen. Het eerste project richtte zich vooral op ‘Open Publications’ waarna in het tweede project ook ‘Open Data’ belangrijk werd. Het nu lopende derde project draagt in bredere zin bij aan vrije toegang tot alle mogelijke resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het gaat dus niet alleen om publicaties en data maar bijvoorbeeld ook om de software die gebruikt is om de datasets zinvol te kunnen duiden en eventueel te hergebruiken.

Partners

Vanuit Nederland doen diverse instellingen en instituten mee. SURFmarket coördineert de bijdragen van 3 partners: Radboud Universiteit, Universiteit Leiden / CWTS en NWO. SURFmarket heeft daarnaast ook het initiatief genomen om 2 keer per jaar te overleggen met 3TU en DANS. Zij vervullen binnen OpenAIRE 2020 samen de rol van de Nederlandse National Open Access Desk (NOAD).

Taakgebieden

SURFmarket en zijn partners participeren in 2 werkpakketten:

  • In werkpakket 1 staat een pilot centraal waarin open access wordt gestimuleerd voor publicaties die voortkomen uit projecten die zijn gestart in het Zevende Kaderprogramma van de EC. Dit is de voorloper van Horizon 2020. Via het  gouden model wordt subsidie beschikbaar gesteld voor artikelen en monografieën.  
  • Werkpakket 2 meet de impact van open access. Het is belangrijk om inzicht te krijgen en geven over hoe goed open access publicatie van onderzoeksresultaten werkt in de wereld van onderzoek en onderzoekers. Onderzoekers zijn namelijk pas bereid over te stappen van toll access naar open access wanneer open access tijdschriften dezelfde status hebben gekregen als de gevestigde abonnemententijdschriften (toll access).

Draagvlak

Het project OpenAIRE 2020 wordt door alle lidstaten van de Europese Unie plus enkele andere landen (met name in Amerika) uitgevoerd in het kader van het programma Horizon 2020 van de Europese Commissie. Het project is gestart op 1 januari 2015 en loopt tot 1 juli 2018.  

 

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 18 apr 2017