Registreren en uitwisselen van onderzoeksinformatie

Het is belangrijk dat informatie over wetenschappelijk onderzoek in Nederland op een gestructureerde en uniforme manier wordt verzameld en uitgewisseld. Daarom ondersteunt SURFmarket binnen het open access programma kennisdeling, standaardisatie, innovatie en instellingsoverschrijdende projecten.

Het belang van onderzoeksinformatie verzamelen en uitwisselen

Het op dezelfde wijze registreren van wetenschappelijke onderzoeksresultaten is belangrijk om een goed beeld te krijgen van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland. De overheid, financiers en de instellingen vragen namelijk steeds vaker om de maatschappelijke voordelen van onderzoek duidelijk te maken. Daarnaast spelen ook de actuele vraagstukken rond wetenschappelijke integriteit een rol. Dit wordt ook steeds belangrijker voor open access publicaties. Hierbij is er steeds meer vraag naar de kwaliteit en kwantiteit van open access in het wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Current Research Information System

Voor instellingen is het van groot belang sturingsinformatie in huis te hebben over de (open access) resultaten van onderzoek. Deze resultaten worden doorgaans vastgelegd in een Current Research Information System (CRIS). Op dit gebied vinden veel veranderingen plaats. SURFmarket ondersteunt via de special interest group (SIG) Research Information de kennisdeling en kennisopbouw rond dit thema. Daarnaast wordt gewerkt aan standaardisering op nationaal (inter)niveau over hoe deze informatie in een CRIS wordt vastgelegd en uitgewisseld.

Kennisdeling nationaal

SURFmarket ondersteunt de SIG Research Information om binnen Nederland tot een betere kennisdeling te komen tussen de verschillende partijen die zich hiermee bezig houden. Voorbeelden hiervan zijn de UKB, NWO, ZonMw, KNAW-DANS en de VSNU. In dit verband ondersteunt SURFmarket ook het Research Information Overleg (RIO). Beheerders van CRIS systemen en/of repositories delen hier hun ervaringen en bespreken belangrijke ontwikkelingen. Zo blijven zij op de hoogte van de ontwikkelingen bij de verschillende instellingen.

In de tweede helft van 2015 is door SURFmarket een klein onderzoek uitgevoerd naar wat de huidige stand van zaken rond CRIS in Nederland. Op dit moment gebeurt er veel op het gebied van CRIS. Veel instellingen zijn namelijk in een transitie naar een nieuw CRIS. Uitwisseling van kennis over deze verschillende transitieprojecten is daarom belangrijk. Om geïnteresseerden op de hoogte te houden rapporteert SURFmarket in samenwerking met de instellingen de ontwikkelingen.

Kennisdeling Internationaal

De ontwikkelingen op het gebied van onderzoeksinformatie vinden natuurlijk niet alleen in Nederland plaats maar ook op internationaal niveau. Om op de hoogte te blijven van de laatste internationale ontwikkelingen en te leren van andere instellingen, participeert SURFmarket in een aantal internationale organisaties. Een belangrijke Europese organisatie is in dit opzicht euroCRIS.

Pilot Uitwisselen van Onderzoeksinformatie

Standaardisatie bij het vastleggen van onderzoeksinformatie is nodig wanneer, na de transitie naar de nieuwe CRIS(-systemen) ook onderzoeksinformatie tussen verschillende systemen uitgewisseld worden. Daarom coördineert SURFmarket in 2016 een pilot voor het uitwisselen van onderzoeksinformatie met een klein aantal instellingen: euroCRIS, de VSNU en DANS-KNAW. In deze pilot wordt onderzocht of het mogelijk is om tot een standaard datamodel te komen. Dat gebeurt op basis van eerder werk (NL-CERIF), dat door alle instellingen in hun eigen systeem gebruikt kan worden. Het resultaat van de pilot is een advies over het te gebruiken datamodel. Een tweede advies gaat over hoe dit datamodel geïmplementeerd kan worden bij de instellingen en beheert kan worden op nationaal niveau.

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Laatste wijziging op 18 apr 2017