EUDAT

EUDAT is een Europees samenwerkingsproject dat de uitdagingen op het gebied van opslag en beheer van onderzoeksdata het hoofd wil bieden. EUDAT werkt aan een duurzame strategie en ontwikkelt diensten voor het opslaan, delen, analyseren, bewaren en veilig toegankelijk maken van data.

Europese samenwerking voor toegankelijke onderzoeksdata

Nieuwe wetenschappelijke instrumenten, simulaties en digitalisering resulteren in een explosie aan onderzoeksdata. Die data bieden wetenschappers fantastische kansen. Ze stellen echter ook grote uitdagingen aan het beheer, de toegankelijkheid en het behoud van data. Om deze uitdagingen in Europees verband aan te pakken, is het project EUDAT in 2011 van start gegaan. EUDAT richt zich op de totstandkoming van een gezamenlijke data-infrastructuur voor de Europese onderzoeksgemeenschap.

Partners uit 14 landen

Het EUDAT-consortium bestaat uit 33 partners uit 14 Europese landen. Tot de partners behoren datacenters, leveranciers van technologie, onderzoeksgemeenschappen en financierende instanties. Zij werken gezamenlijk aan een data-infrastructuur die duurzaam kan voldoen aan de toekomstige behoeftes van onderzoekers. Het Finse CSG-IT Center for Science co├Ârdineert het project met financiering van het 7de EU Framework Programme.

Breed pakket aan diensten

EUDAT wil de Europese onderzoeksgemeenschap een duurzame infrastructuur bieden die de toegang tot wetenschappelijke data vereenvoudigt. Daarbij sluit EUDAT zo goed mogelijk aan bij de wensen en eisen van de onderzoekers. Op basis van die wensen en eisen identificeert en ontwikkelt EUDAT diensten en technieken.

Huidig aanbod

Het huidige aanbod omvat de volgende diensten:

  • B2SHARE: een gebruikersvriendelijke en betrouwbare oplossing om beperkte hoeveelheden onderzoeksdata op te slaan en te delen;
  • B2SAFE: een robuuste dienst die onderzoekscommunities in staat stelt hun datamanagement te optimaliseren;
  • B2STAGE: een dienst om grote hoeveelheden onderzoeksdata uit te wisselen en over te brengen naar de HPC-centers voor verwerking;
  • B2FIND: een eenvoudige portal om data te vinden aan de hand van een catalogus van metadata, zowel binnen EUDAT-datacenters als daarbuiten;
  • B2DROP: een persoonlijke opslagomgeving waarmee onderzoekers hun wetenschappelijke data kunnen delen en synchroniseren.

De diensten die EUDAT ontwikkelt, zijn ook beschikbaar via SURF.

Voor wie is EUDAT bedoeld?

EUDAT richt zich vooral op onderzoeksgemeenschappen die omvangrijke datasets produceren. In EUDAT participeren vertegenwoordigers vanuit een groot aantal onderzoekscommunities. Voorbeelden zijn de linguïstiek (CLARIN), de aardwetenschappen (EPOS), klimaatwetenschappen (ENES), bio-informatica (ELIXIR) en levenswetenschappen (BBMRI, VPH). Deze communities hebben met elkaar gemeen dat de onderzoeksdata in het laatste decennium explosief zijn gegroeid.

Wat doet SURFsara?

SURFsara participeert vanaf het begin, sinds 2011, in EUDAT en leidt het werkpakket voor de ontwikkeling van diensten. Zo heeft SURFsara de dienst B2SAFE ontwikkeld. Verder werkt SURFsara mee aan de totstandkoming van de B2SHARE-service. Wij gaan deze dienst inzetten voor de ontwikkeling van de SURF data repository service.

B2SAFE

Lees meer over een toepassing van datareplicatie met B2SAFE in samenwerking met KNMI/ORFEUS.

Meer informatie?

Meer informatie vind je op www.eudat.eu. Hier kun je je ook abonneren op de EUDAT-nieuwsbrief.

Contact

Neem contact met ons op via info@surfsara.nl voor meer informatie.

Status
Afgerond
Begin- en einddatum
01 okt 2011 - 28 feb 2018
Laatste wijziging op 15 feb 2018