Reken- en data-infrastructuren

Om Nederlands onderzoek op wereldniveau te laten meedraaien, moet de nationale e-infrastructuur voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven van eenzelfde standaard zijn en blijven. Met het innovatieprogramma Reken- en data-infrastructuren faciliteert SURF de meest geavanceerde reken- en data-intensieve onderzoeksprogramma’s.

Wat is het doel van het programma?

Het meerjarige doel van het innovatieprogramma Reken- en data-infrastructuren is om het onderwijs, onderzoek en mkb/industrie optimaal te ondersteunen. Dat doen we met geavanceerde, zich steeds vernieuwende diensten op het gebied van rekeninfrastructuur, dataopslag en -ontsluiting, visualisatie en expertise.

Wat doen we in dit programma?

Door digitalisering, sensoren en internet beschikken onderzoekers over steeds meer data. Deze data willen ze om te beginnen kunnen analyseren. Daarnaast groeit de behoefte aan capaciteit voor simulatiedoeleinden en het real-time kunnen verwerken van data. Dat vraagt om vernieuwing van de e-infrastructuur op basis van technologische ontwikkelingen, en om integratie van nieuwe technieken als accelerators, bigdata-analyse en many-coreprocessors.

Binnen het innovatieprogramma Reken- en data-infrastructuren faciliteren we een e-infrastructuur die we in verschillende projecten doorontwikkelen en uitbouwen, zodat die op wereldniveau blijft. Dit doen we in nauwe samenwerking met onderzoekers en partners, waaronder het Netherlands eScience Center. De e-infrastructuur bestaat uit verschillende componenten die we waar mogelijk inzetten als een geïntegreerde dienst. Daardoor zijn ze eenvoudig en flexibel beschikbaar voor nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Wat hebben onderwijs- en onderzoeksinstellingen hieraan?

Onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben de nationale e-infrastructuur nodig om (internationaal) competitief onderzoek uit te voeren, zowel op universitair als in toenemende mate op hbo-niveau. De instellingen eisen dat de voorzieningen op minimaal hetzelfde niveau blijven, en dat de kosten daarbij gelijk blijven. Met dit innovatieprogramma zorgen we ervoor dat we aan de wensen en eisen van de instellingen voldoen.

Welke projecten zitten in dit programma?

Binnen het innovatieprogramma 'Reken- en data-infrastructuren' voeren we deze projecten uit:

Wat hebben we in dit programma al bereikt?

Diverse voorbeelden van onderzoeksprojecten die gebruikmaken van onze reken- en data-infrastructuren vind je in de Kennisbank.

Meer informatie

Laatste wijziging op 23 aug 2018