Duurzaamheid

Vergroenen van ICT

SURF bevordert duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. Duurzaamheid is ook een integraal onderdeel van onze activiteiten en diensten. Het hoofddoel van dit innovatieproject is het vergroenen van ICT. We doen dit met en voor onze leden, maar ook voor onze eigen diensten.

Duurzame innovatie

Maatschappelijk verantwoord inkopen van ICT

Het vergroenen van ICT begint bij de aankoop van ICT-producten en diensten. Daarom besteedt SURF aandacht aan het stimuleren van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van ICT.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd binnen het project Maatschappelijk verantwoord inkopen van ICT:

  • Het identificeren van standaarden, normen en criteria die meegenomen kunnen worden in inkoop- en aanbestedingstrajecten
  • Een handreiking en productkaarten voor het duurzaam inkopen van ICT-hardware
  • Ontwikkelen van pilotprojecten, use cases en good practices
  • Identificeren van instrumenten om de hoeveelheid duurzame aankopen en het naleven van duurzaamheidsafspraken door leveranciers te meten.

Lees meer

Smart sharing

Het verminderen van energieverbruik en CO2-uitstoot kan een enorme impuls krijgen door e-infrastructuur te delen. In 2017 borduren we voort op de ervaringen die zijn opgedaan bij de Rijksoverheid met het consolideren van 64 datacentra naar 4. Concreet zullen we:

  • Kansen en mogelijkheden identificeren voor de onderwijs- en onderzoekssector op basis van deze ervaringen
  • Duurzaamheidsaspecten van het delen e-infrastructuur en van federatieve infrastructuren stimuleren via pilots of use cases.

Lees ook: rapport Duurzaam in de e-infrastructuur

E-waste

We doen onderzoek naar relevante marktpartijen op het gebied van e-waste, ontwikkelen een checklist met criteria om ICT-hardware zo duurzaam en circulair mogelijk af te voeren en we werken in pilots aan een duurzamere e-wastepraktijk.

Ook onderzoeken we de haalbaarheid van een e-wastemarktplaats – een platform voor het bijeenbrengen vraag en aanbod (in samenwerking met SURF-leden en marktpartijen).

In maart 2017 verscheen het rapport E-waste in het hoger onderwijs: zijn instellingen wel 'in control'? dat laat zien hoe hogeronderwijsinstellingen omgaan met hun e-waste.

Toekomstbestendige onderzoek- en onderwijssector

SURF werkt aan een nieuwe, integrale en toekomstbestendige visie en benadering. Als eerste stap wordt in 2017 een SURF-breed MVO-beleid ingevoerd.

Verduurzaming dienstverlening en organisatie

In 2017 zetten we de eerste stappen om tot een CO2-neutrale dienstverlening te komen. We ontwikkelen hiervoor een roadmap. We maken het energieverbruik van onze ICT-infrastructuur in het datacenter van SURFsara inzichtelijk en identificeren KPI’s om de energie-efficiency te beoordelen en – uiteindelijk - te verbeteren.

Daarnaast willen we ook onze eigen organisatie en kantooromgeving verder verduurzamen. Hiervoor bepalen we onze CO2-footprint en maken we plannen om deze te reduceren.

Kennisdeling en community

We organiseren diverse events waar kennis wordt uitgewisseld, zoals de Nationale dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs (NDDHO) en SURFacademy-bijeenkomsten over een specifiek onderwerp.

SURF ondersteunt de Special Interest Group (SIG) Groene ICT en Duurzaamheid bij het delen van kennis, informatie en good practices om de vergroening van en met ICT in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering te stimuleren.

Meer informatie

Onder het thema Groene ICT en Duurzaamheid lees je alles over dit onderwerp. Hier vind je nieuws, bijeenkomsten, best practices en diverse handvatten waarmee je direct zelf aan de slag kan voor het verduurzamen van jouw organisatie.

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2015
Programma
Reken- en data-infrastructuren
Laatste wijziging op 13 jun 2018