Impact2: HPC voor bedrijven

Naast wetenschappelijke onderzoekers gebruiken ook bedrijven de high performance computing (HPC)-infrastructuur bij SURFsara. Middels het Impact2-project profiteren zij van de SURFsara-diensten op het gebied van bijvoorbeeld big data en grootschalige rekenkracht. Daarmee innoveren ze sneller en versterken ze hun markpositie.

Nederland is koploper

Op het vlak van de digitale infrastructuur loopt Nederland binnen Europa voorop. Investeringen in de e-infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek hebben ons land een toppositie in de wereld bezorgd. De vele innovaties binnen SURF droegen bij aan toponderzoek in verschillende sectoren en hebben Nederland tot een aantrekkelijk vestigingsland voor ICT-bedrijven gemaakt.

Stimuleringsprogramma van de overheid

SURFsara stelt de HPC-infrastructuur beschikbaar aan wetenschappelijk onderzoekers. Een deel van de capaciteit is echter ook beschikbaar voor bedrijven om innovatie te bevorderen en de concurrentiekracht te versterken. Hiertoe heeft de overheid een laagdrempelig stimuleringsprogramma opgezet: Impact2. Dit programma is erop gericht effectieve en duurzame oplossingen voor het bedrijfsleven te ontwikkelen. Lees meer over de digitale infrastructuur in Nederland in het rapport van Deloitte (pdf).

Faciliteiten van SURFsara

SURFsara biedt HPC-diensten aan, waaronder ook big data en cloud-services. We leveren onder meer rekenkracht, dataopslag, visualisatie, advies, trainingen en support. Het stimuleringsprogramma richt zich op een aantal topsectoren: Chemie, High Tech Systemen & Materialen, Energie, Life Sciences & Health, Creatieve Industrie, Water en Agrofood.

Toegevoegde waarde

De inzet van HPC maakt hoogwaardig onderzoek bij bedrijven mogelijk. Met HPC kunnen bedrijven complexe vraagstukken inzichtelijk maken en deze sneller en efficiënter oplossen. Dit kan leiden tot nieuwe kansen in de markt, innovatie, kostenreductie en een kortere time-to-market.

Praktijkvoorbeeld

Lees meer over intensieve data-analyses van Kenedict Innovation Analytics (pdf) op HPC Cloud bij SURFsara. 

Contact

Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via info@surfsara.nl.

Status
Afgerond
Begin- en einddatum
04 nov 2011 - 01 jul 2016
Laatste wijziging op 25 jul 2018