Enlighten Your Research

Enlighten Your Research (EYR) is een wedstrijd die wetenschappers uit alle wetenschapsgebieden uitdaagt een boost te geven aan hun onderzoek. Deelnemers aan EYR doen onderzoek waarbij de verwerking en analyse van zeer grote hoeveelheden (of een grote diversiteit aan) wetenschappelijke data cruciaal is.

Speciale wedstrijdwebsite

Kijk voor informatie over Enlighten Your Research Global 2015 op de website www.enlightenyourresearch.net

Logo Enlighten Your Research Global

Eerdere edities Enlighten Your Research

  • 2013: De 4e editie van EYR nodigde onderzoekers uit voorstellen in te dienen waarbij grote hoeveelheden data de uitdaging vormden.
  • 2011: Tijdens EYR3 lag de focus op het gebruik van lichtpaden, en de e-infrastructuur in bredere zin, door met andere infrastructuurpartners samen te werken.
  • 2009: EYR2 had tot doel het gebruik van dynamische lichtpaden te stimuleren.
  • 2007: Tijdens EYR1 konden onderzoekers een voorstel indienen waarbij gebruikgemaakt werd van een of meer vaste lichtpaden (nationaal of internationaal).

Lees meer over de winnaars van eerdere edities en bekijk de juryrapporten.

Partners

De Nederlandse editie van Enlighten Your Research wordt georganiseerd door SURFnet, SURFsara, NWO and Netherlands eScience Center. Deze partners bieden een hoogwaardige communicatie- en rekeninfrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek. Deze e-infrastructuur biedt onderzoekers breedbandige communicatienetwerken en krachtige middlewaretools voor rekenkracht die samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van rekenkracht en dataopslag stimuleren.

Meer informatie

  • Wilt u meer informatie over Enlighten Your Research, neem dan contact op met Sylvia Kuijpers (eyr@surf.nl of +31-887873501).
  • Wilt u meer informatie over EYR-Global, neem dan contact op met Sylvia Kuijpers (info@enlightenyourresearch.net of +31-887873501).

Status
Lopend
Begindatum
01 jan 2007
Subsidie
€ 0
Begroting
€ 0